Nejnovější výstava v domažlické Galerii bratří Špillarů představuje Moravské tradice ve fotografiích Josefa Fantury.

„S autorem jsem měl možnost se poprvé setkat v roce 1995 v Galerii výtvarného umění v Hodoníně, kde jsem tehdy vystavoval. Už tehdy jsem uvažoval o tom, že jeho fotografie vystavím u nás. Čas ovšem běžel rychleji, než jsem předpokládal, a tak jsme se dočkali až v roce 2008, kdy nám představil svoji kolekci uměleckých aktů," uvádí vedoucí domažlické galerie Václav Sika.

„Fotografie hraje v autorově životě důležitou roli. Není to jen reportážní fotografie, ale také portrét, akt, ale hlavně fotografie krajin a měst," připomněl Sika.
Galerie návštěvníkům představuje 90 fotografií.

„Jedná se o reportážní fotografie různých lidových zvyků jižní a střední Moravy. Jen namátkou vyjímám Stavění májky pro hody v Hroznové Lhotě. Zaujmou určitě nádherné ženské kroje hýřící barvami, ozdobami, výšivkami i jinými doplňky. Toto vše je velmi patrné na fotografiích z bohatších oblastí jižní Moravy, například na souboru fotografií z Horního Němčí. Naproti tomu jsou zde vystaveny fotografie i z částí Moravy, kde se museli lidé uskrovnit, a tomu odpovídá i kroj. Je uměřenější, ale o to víc zajímavý hlavně jednoduchostí výšivek a látek. Nutno podotknout, že si ve zdobnosti se ženským krojem nezadá ani kroj mužský také z oblasti Strání," shrnuje Václav Sika.

„Při bližší prohlídce si všimneme, že hlavním motivem Fanturových reportážních snímků může být malý chlapec, který jde s otcem v první řadě průvodu nebo se snaží přivonět si ke skleničce vína, případně může okukovat zblízka hudbu. Rázem vidíme malého nebojácného uličníka, který jistě za deset, patnáct let převezme po otci bubínek, a my se nemusíme obávat o pokračovatele tradic. Takovýchto zajímavých okamžiků, zachytil autor velké množství," uzavírá šéf domažlické výstavní síně.

V Galerii bratří Špillarů bude výstava otevřena do 31. srpna denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.