Co může člověk, jehož vztah k církvi skončil dřív, než se stačil rozvinout – čili v sedmi, osmi letech, zažít na poutní bohoslužbě pod širým nebem, v nevlídném nedělním předpoledni letošního září, u kapličky s údajně zázračným pramenem a kostelíkem, do něhož se vejde pět a půl člověka?

Vyfotím pár snímků, napíšu pár řádek… myslel jsem si, když jsem parkoval auto mezi stovku dalších na louku u silničky z Libkova do Pocinovic. V místech, kde stačí seběhnout (nebo raději sejít) kousek po lesní cestě a jste u kaple.

Jenomže potom bylo všechno jinak. Množství aut vynásobme třemi a dostaneme číslo, kolik poutníků se dopravilo vozmo. Přidejme ty, kteří putování naplnili doslova a do písmene a přišli pěšky, byť jen z okolních obcí, a dostaneme se na polovinu tisícovky. Včetně sedmdesátky hostů partnerské bavorské obce Schwarzach v čele se starostou Aloisem Böhmem.
Ti nejstarší seděli na skládacích lavicích před plachtou, kterou připravili pocinovičtí hasiči, aby jim nenamokly prapory. Zastřešený byl i oltář před kostelíkem. Ostatní lidé, tu a tam oblečeni v chodském kroji, sledovali bohoslužbu vestoje z okolních strání porostlých vzrostlou zelení anebo co nejblíže třem farářům, kteří ji celebrovali.

Byli to vikář Miroslav Kratochvíl, P. Ladislav Sysel, arcibiskupský notář P. Václav Škach a zapomenout nelze ani na P. Michala Cherevatyye, farního vikáře a rektora kostela sv. Anny v Pocinovicích.
Motlitba, slovo Boží a promluva o životě v dnešním světě, varhany a zpěv… to všechno dohromady umocněno geniem loci místa s lesním pramenem (podle pověsti do něho šlápla kopytem stará, slepá kobyla, trochu vody jí stříklo do očí a ona znovu prohlédla) a množstvím lidí, vyznávajících víru v Boha vroucně anebo jenom vlažně anebo vůbec, vydalo ohromnou pozitivní energii. Kdo ví, možná jsem si ji uvědomil jenom já, možná jsem nebyl sám, koho zasáhla. A kdo ví, možná ji věřící vnímají při každém setkání se svým Bohem…

Určitě by mi to vysvětlil Mirek Kratochvíl, který obývá loučimskou faru a jenž mi udělil poctu tykat si s ním, ale – musíme nutně pro všechno hledat vysvětlení?

Není daleko lepší nechat se prostoupit tím neuchopitelným, nicméně v prostoru přítomným kladným nábojem a uložit ho hluboko do nitra, aby mohl po troškách působit na lidi v našem okolí? Ta vzácná chvíle netrvala dlouho – pět, deset minut? Nevím.

Závěr poutní bohoslužby patřil pocinovickým Chodům, jejichž starosta Václav Svoboda převzal letos na jaře od předsedy parlamentu (spolku, jenž lze právem považovat přímo za protipól zdejšího shromáždění) prapor, znak a stuhu obce, a právě u Dobré Vody nechal symboly Pocinovic slavnostně posvětit. Hezké to bylo…

Co všechno znamenají heraldické znaky bylo všem přítomným vysvětleno starostou Svobodou a místostarostou Václavem Ponocným, ukazovátkem předvedeno.

Také bavorský starosta Böhm měl projev. Jak je u něho dobrým zvykem – v češtině i ve své rodné řeči.

Všechno proběhlo u Dobré Vody ve slavnostním, nicméně odlehčeném duchu (i v okamžiku, kdy duchovní nemohli najít správnou stránku v knize s textem světící řeči).

A když jsem se při odchodu obrátil a podíval se do údolíčka zaplněného lidmi, cítil jsem zvláštní klid v místě, kterému i my bezvěrci říkáme ´duše´.

Autor: Zdeněk Huspek