Tento měsíc se dostala na pulty knih publikace, která zaujme nejen zájemce o historii regionu. Vyšla v nakladatelství Českého lesa a podává výpověď o obyvatelích regionu, do nějž po staletí patřili, avšak v bouřlivém toku dějin z nich většina zmizela…

„Za nejstarší, i když jenom nepřímou zmínku o přítomnosti Židů na území České republiky bývá obvykle považován tzv. raffelstettenský celní řád z roku 906. Jeho latinský text říká, že Židé a jiní obchodníci jsou povinni platit clo či mýto ze svého zboží," informují v knize její autoři – Jiří Fiedler a Václav Fred Chvátal.

Vůbec nejstarší zmínka o židovských usedlících se vztahuje k Poběžovicím a týká se konce 12. století, avšak jedná se o tradovanou a historicky nepodloženou židovskou pověst.

Dosud však je na řadě míst regionu možné zaznamenat stopy po židovském osídlení, buďto v podobě památek či dochovaných staveb, jež nyní slouží jiným účelům, anebo archivně doložených budov, například modliteben.

Nová kniha.

„Pokud bych měl přiblížit knihu Židovské památky Domažlicka a Horšovskotýnska, do níž jsem přispěl fotografiemi, rád bych předně upozornil, že se jedná o velmi ucelený přehled židovského osídlení. Kniha přináší zajímavé, dosud nepublikované informace a řadu dosud nezveřejněných fotografií," říká regionální historik a nakladatel Zdeněk Procházka.

Čtenář se může v knize, jejíž vydání podpořil Česko-německý fond budoucnosti, seznámit s historií bytí obyvatelstva, které bylo za II. světové války téměř vypleněno. Získá tak přehled o tom, co všechno Židé v regionu nechali vystavět i jaké pracovní činnosti se věnovali. Zajímalo nás, zda už si knihu měl možnost prohlédnout příslušník národa, jehož se týká.

„Musím říct, že se to podařilo. nedávno byla v Horšovském Týně na návštěvě Wilma Abeles-Iggers knihu jsem jí věnoval a byla ráda, že se na tuto část historie nezapomíná," uvedl Procházka reakci židovské ženy, která je od roku 2002 čestnou občankou Horšovského Týna.

Wilma Abeles-Iggers

Narodila se sice v Mířkově, ale později se její rodina přestěhovala právě tam, v roce 1938 se spasila rodina před Hitlerem útěkem do Kanady. Na naši zemi nikdy nezapomněla, i proto vydala knihu o Židech v Čechách a na Moravě a knihu o německých, českých a židovských ženách z Prahy. A její pochvala nové publikace může autory jedině těšit.