Nejvíce lidí poznala nejstarší obyvatelka Stanětic Božena Wendlová, které v té době bylo osm let. Až na pár výjimek dokázala s přesností určit jméno a příjmení všech dotyčných. Začneme-li řadou mužů stojících před sanitkou zprava, jedná se o tyto osoby: Josef Brousek, Tomáš Kalíšek, Josef Jírovec, nepoznán, Josef Šperl, nepoznán, Jiří Dufek, Karel Pejsar, Josef Fait, František Schamberger, zbylé osoby v řadě nebyly přesně určeny.

Druhou řadou pod nimi začínáme malou holčičkou, o které se vedou dohady. Žena stojící vedle v kroji je Božena Heclová. Druhý kroj patřil Anně Jírovcové a pokračujeme - li v řadě dále, vidíme samaritánku též neurčenou. Muž stojící vedle je František Brousek, následují Václav Kalíšek a Jan Löfelmann. Další tři uniformovaní muži nejsou ze Stanětic.

V druhé samaritánce byla poznána Růžena Jírovcová, vedle ní je Anna Heclová a řadu uzavírá Anna Bláhová. Pod touto řadou žen sedí děvčata. Díváme - li se zprava, jedná se o Marii Karbanovou, Anežku Brouskovou, Martu Heclovou, Kateřinu Jírovcovou, Boženu Holubovou a Annu Karbanovou. Další děvče zůstalo nepoznáno. Poslední je Anna Hrušková. V poslední řadě sedících mužů zprava byli poznáni Josef Bláha, Ondřej Dufek, neurčen, Jiří Hecl, neurčen a Jan Štengl. Poslední je Jan Konopík.

První písemná zmínka o hasičstvu ve Staněticích se váže k 15. únoru 1880, kdy se začaly psát první řádky hasičské kroniky. Ta začíná těmito slovy: ,,Dne 15. února r. 1880 byla první schůze svolána k zařízení sboru hasičského pro celou sousedí se Stanětickými spojenými obcemi, totiž: Stanětice, Zahořany, Sedlice, Říchovice a Oulíkov. Podnět k tomu dal pan Jan Bittner, řídící učitel v Staněticích, který se srozuměním místního obecního starosty pana Vavřince Krumla …“

Až do nálezu výše popisovaného snímku byla za nejstarší dochovanou fotografii hasičů ve Staněticích považována fotka v kronice ze 4. června roku 1967, kdy na okrskové soutěži požárníků ve Staněticích místní s devíti dobrovolnými požárníky získali druhé místo, Oprechtice byly první a Hříchovice se umístily na místě třetím. Stanětické hasičské kroniky jsou doplňovány písemnými záznamy a fotografiemi až do dnešní doby, kdy kronikářkou je Hana Šimánková.

Čtenář – reportér Hana Hoffmannová, Stanětice