Nově otevřená muzea v Postřekově a v Doubravce na Bělsku, sezonní výstava Chodské kroje v domažlickém Muzeu Chodska i váha na opium z Barmy v křenovském Minimuzeu vah jsou jen několika střípky z novinek, které mohou zaznamenat návštěvníci muzeí na Domažlicku.

„Chtěl bych ukázat ostatním, jak to dříve vypadalo v pohraničí a jaké práce zdejší lidé vykonávali,“ popsal pohnutky, které ho vedly k založení zbrusu nového regionálního muzea v Doubravce, jeho majitel Milan Vlk. Vystavuje zemědělské nástroje, dřívější vybavení domácností i obrazovou expozici vsí, které jsou a byly v části Českého lesa od Bělé nad Radbuzou k Rybníku.

S doplněním svých expozic přicházejí i muzea s dlouholetou tradicí. Pracovníci Muzea Chodska připravili pro letošní turistickou sezonu výstavu Chodské kroje. Pro její vznik se inspirovali úspěšnou stejnojmennou knihou Ivy Kumperové. Expozice není prostou přehlídkou chodských krojů na figurínách. Shrnuje celý proces výroby kroje až po jeho finální podobu.

„Návštěvníci zhlédnou materiály, ze kterých se slavnostní oblečení šije, připomínáme výrobce, kteří tradiční kroje vytvářeli, a část expozice patří dobovému obchodu, v kterém se kroje daly koupit,“ popsala za organizátory výstavy Slávka Štrbová.

Muzeum techniky a řemesel v Kolovči s více než 6 000 exponáty patří mezi největší a nejobsáhlejší muzea svého druhu v Česku. Jsou v něm zastoupena všechna tradiční řemesla a živnosti, které se nacházely na vesnici. V současnosti je v muzeu 48 kompletních řemeslných dílen a živností a dalších dvanáct technických expozic.

Také letos mohou návštěvníci obdivovat nové exponáty. Jedním je dvoumužná motorová pila z roku 1944 a novinkou je i rozmnožovací zařízení na fotky ze skleněných negativů z roku 1920, které nabízí expozice fotografické techniky.

K zajímavostem patří i světoznámý kolovečský mlýn na přemílání starých bab na mladá děvčata. Součástí prohlídky je také dosud fungující hrnčířská dílna rodiny Volfů vyrábějících známou kolovečskou keramiku.

Minimuzeum, ve kterém jsou zastoupena tradiční venkovská řemesla, se nachází na půdě statku útulku pro týrané koně v Mířkově. Najdete tam například dřevěné lopaty na chléb a struhadla na zelí, kolovrátky, valchy, postroje a chomouty, nákladní sáně, 120 let staré ševcovské ´dědky´ na výrobu bot, vědro s chladícím zařízením či stroj na výrobu tvarohu a sýra.

V nejmenším muzeu v ČR, v Minimuzeu vah v Křenovech, ukazují 47 kusů vah z deseti států. Jde o váhy nádražní, lékárnické, kojenecké, váhy na mléko či poštovní na dopisy.

„Máme tu také váhu na ryby z Ruska a nejnovějším exponátem je váha na opium z Barmy,“ říká spoluzakladatel muzea Jan Houdek.

Zbrusu nové minimuzeum najdeme také v budově bývalé školy ve Štichově, kde se místní rozhodli využít tři prázdné místnosti.

„Prakticky jsme vůbec nic nekupovali, všechno, co tady vystavujeme, nám přinesli lidé z obce,“ vysvětlil štichovský starosta Ladislav Šindelář. V jedné z místností najdeme dobové zemědělské nástroje společně s expozicí ‚starého hostince‘, který ve Štichově kdysi býval. V další najdeme vybavení vesnického domu a v poslední místnosti pak dobovou hasičskou výbavu a především pozůstatky z výbavy štichovské školy – aktovky, tabule, učební pomůcky, knihy, dobové dokumenty i 90 let stará vysvědčení.

Zájemci o vojenskou historii mohou navštívit také Holýšovský bunkr. V objektu vojenské pevnosti, kterou rekonstruovala skupina nadšenců z turistického oddílu TOM 1202, uvidíte zajímavé vybavení bunkru, expozici věnovanou výstavbě české opevněné linie na Holýšovsku i bohatou fotodokumentaci z válečné historie města.

Unikátní expozici nabízí také muzeum v Čermné na Staňkovsku, kde najdeme pět hasičských aut, několik hasičských vleků, ale především největší sbírku plastových modelů hasičských aut v republice.

Majitel muzea Marek Klíma je vystavuje vždy v letních měsících a má jich má neuvěřitelné dva tisíce kusů.

Již 53 let existuje v Újezdě Pamětní síň Jana Sladkého Koziny. Expozice je po rekonstrukci zaměřena na historii chodské rebelie a na život Chodů.

„U nás uvidí návštěvníci jak dříve používané hospodářské nástroje, tak i chodské kroje a dozví se o zdejších obyčejích. V senci mohou usednout za stůl, který pochází z doby, kdy na statku hospodařil Kozina. Traduje se, že pokud si žena pohoupá vystavenou dětskou kolébku, do roka a do dne můžete očekávat narození potomka,“ říká starosta Újezda Václav Kalčík.

Muzeum kněze, spisovatele Jindřicha Šimona Baara se nachází v Klenčí pod Čerchovem. Stálá expozice ukazuje mnohé ze života dobrodince, který svůj majetek odkázal právě městysu Klenčí.

Zajímavou expozicí, která vznikla na Obecním úřadu v Peci pod Čerchovem díky iniciativě a velkému zápalu Jana Riederera staršího, je tamní Dřevorubecké muzeum. Nabízí pohled nejen do práce dřívějších obyvatel vísky, ale také ukazuje dřevěné výrobky, o kterých někteří současníci nemají ani potuchy.

„Zájemcům můžeme umožnit také prohlídku kaple sv. Prokopa,“ říká Riederer.

Mezi nejnovější expozice v regionu patří Muzeum krojů v Postřekově.

„Připravili jsme ukázku mnoha krojů, které se nosily u nás na Horním Chodsku. Návštěvník může porovnat to, jak vyčepená byla na svatbu nevěsta z Postřekova a jak ze sousedního Mlýnce, kde převládalo německé obyvatelstvo. Může zalistovat ve staré kronice, prohlédnout si fotografie z historie obce i pohlednice s vyobrazením chodských krojů,“ říká Marie Langová, která expozici připravovala s kolegyní Annou Burešovou.

„Za zmínku stojí i léčebný přístroj Pansanitor. Lidé ho mohli vidět ve filmu Postřižiny a ten náš je funkční, stále ještě jiskří,“ připojuje Burešová.

Jen kousek od krojů je to k Hasičskému muzeu ve staré zbrojnici i dalším prostorám s vystavenými starými stříkačkami.

„Návštěvník Postřekova by neměl vynechat návštěvu naší Síně tradic. Seznámí se nejen s našimi legionáři, ale uvidí i uniformu, již nosil příslušník Svobodovy armády zdejší rodák Josef Buršík, který později emigroval do Anglie,“ lákají Postřekovští.

Velkou raritou je pak stovka panenek, které si ze svých cest vozil rodák, kapitán dálné plavby Jakub Frey.

Jedním z nejstarších objektů, ve kterých se nachází vesnická minimuzea, je i draženovský památkáři chráněný špýchar. Přináší nejen tradiční chodskou senci, ale celou řadu jiných dokladů o životě této chodské vsi.

UŽ JSTE NAVŠTÍVILI TATO MUZEA?

Čermná: Muzeum hasičské techniky (Marek Klíma – telefon 602 452 561)

Domažlice: Muzeum Chodska (379 776 009), www.muzeum-chodska.com

Doubrava: Muzeum Doubrava (720 464 763), nasedoubravka@seznam.cz

Draženov: Špýchar (379 723 926), www.drazenov.cz, ou.drazenov@ceskasit.cz

Holýšov: Holýšovský bunkr (Jan Valeš – 606 612 677)

Klenčí pod Čerchovem: Baarovo muzeum (379 795 325), www.klenci.cz, is@klenci.jz.cz

Koloveč: Muzeum techniky a řemesel ( tel. 379 494 235), www.muzeum-kolovec.cz

Křenovy: Minimuzeum vah (Lenka Volkmannová – tel. 607 574 453)

Mířkov: Minimuzeum (Blanka Filipová – 604 729 506)

Pec pod Čerchovem: Dřevorubecké muzeum (379 795 250), pecpodcerchovem­.webnode.cz, rej­dak@seznam.cz

Postřekov: Síň tradic na obecním úřadu (379 796 142)

      Hasičské muzeum (602 282 194)

      Muzeum krojů (Marie Langová – 728 708 759 a Anna Burešová – 602 304 289)

Štichov: Minimuzeum (Jaroslav Šindelář – 724 044 228 a Andrea Bauerová – 728 343 659)

Újezd: Pamětní síň Jana Sladkého Koziny (379 722 282), www.obecujezd.cz, ujezdou@tiscali.cz