Bohoslužbou, uctěním památky občanů, kteří zahynuli ve válkách, a slavnostním průvodem obcí začala v sobotu hodinu po poledni oslava 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Mrákov.

Hasičům se dostalo uznání a poděkování i od starosty Mrákova Josefa Janečka.
„V celé 110leté historii sboru bylo období, kdy se dařilo a sbor patřil k nejlepším v regionu, ale i období útlumu. Vždy se ale sbor podílel na veškerém dění v obci a přispíval k jistotě a vzájemné pomoci. Nikdy se nepřestal řídit myšlenkou Bližnímu ku pomoci," řekl.

Po skončení průvodu se všichni odebrali na hřiště do stanu, kde oslavy pokračovaly slavnostní schůzí, při níž byla předána vyznamenání.

Řád svatého Floriána obdrželi Anna Jírovcová a Matouš Strádal.
„Anna Jírovcová zasvětila celý život výchově mládeže. Byla spoluzakladatelkou zdejšího ženského družstva a zakladatelkou družstva mladých hasičů. Matouš Strádal působí u sboru 38 let, z toho 33 let vykonával funkci starosty," řekl současný starosta mrákovských hasičů Josef Jírovec.

Pamětní list spolu s mnoha dalšími členy dostal i 92letý Jan Hofman, který je členem sboru už téměř padesát let.