Poté, co velice dobře přijali vloni návštěvníci Milaveč premiéru Staročeského jarmarku a obnovené Svatováclavské posvícení, vstupují jeho pořadatelé, Spolek Jiřího Bittnera, do druhého ročníku zmíněné akce. O tom, jaká bude, jsme hovořili s Josefem Johánkem.

V loňském roce jste úspěšně zvládli premiéru Staročeského jarmarku i obnovení Svatováclavského posvícení. Milavče nejsou nijak veliká obec, proč jste se k pořádání obojího rozhodli?

Za sebe musím říct, že jsem věřil v úspěch obojího. Naše pozice byla o to lehčí a chuť se do toho pustit zase větší, neboť jsme získali dotaci od Nadace 02. Díky ní jsme mohli nakoupit čtyři prasata a nechat je zpracovat na zabijačkové pochoutky.

Kolik vloni činily náklady na zmíněnou akci?

Bylo to kolem sedmdesáti pěti tisíc korun, ale díky dotaci jsme nebyli už při její přípravě ve finanční tísni.

Vrátilo se Spolku Jiřího Bittnera vše, co do akce investoval?

Náklady se nám podařilo pokrýt, nakonec ještě něco málo zbylo. Určitě bychom – nebýt dotace – nebyli v plusu.

Nechali jste si tedy výdělek z loňska jako počinek pro letošní rok…

Určitě ano, protože lidem nabízíme kulturní program zdarma. Letošní náklady doprovodného programu jsme předběžně spočítali na pětadvacet tisíc korun.

Co vše účinkujícím platíte?

Prakticky jen dopravu na vystoupení, občerstvení se ani nedá počítat, protože to je pár koláčů takzvaně ze slušnosti, na ostatní opravdu nejsou peníze.

Rozšířili jste něco oproti loňsku?

Určitě ano! Počítáme s tím, že na ni přijde více lidí.

Padne více prasat?

Letos jsme neobjednali celá prasata, ale přešli jsme na daleko rozumnější způsob. Zajistili jsme si rovnou z mrákovského družstva určitý počet jitrnic i masa na opékání a grilování.

Co si mám představit pod určitým počtem?

Budeme mít 400 jitrnic, ale ještě se jedná o tom, zda počet nenavýšíme. Takže budou stovky jitrnic, stovky jelit, 30 kilogramů vepřové krkovice na plátky, stejné množství bůčku, dále devadesát litrů guláše.

NESMÍ O SPRÁVNÉM POSVÍCENÍ CHYBĚT. Dříve stačila našim předchůdcům o posvícení pečená husička, dnes si raději vychutnávají dobroty z pašíka.

To je pro uspokojení žaludků příchozích, ale budou mít na co se dívat?

Z větší části vycházíme z loňského konceptu, pouze vystoupí namísto loňského postřekovského souboru Chodský soubor Mrákov a vrátí se k nám ženský pěvecký sbor Canzonetta. Protože mělo vloni velký úspěch Loutkové divadlo Třemošná, pozvali jsme je i letos. Předvede u nás pohádku Adámek mezi broučky a vystoupí také kouzelník. Divadlo a kouzelníka jsme naplánovali na dopoledne, čímž jsme chtěli vyjít vstříc hlavně dětem, ty nejmenší totiž chodí po obědě zpravidla spát.

Bude nějaká další změna?

Oproti minule se nám podařilo dát dohromady ochotnické divadelní představení, které dosud nacvičujeme.

Jak se hra jmenuje, kdo ji bude hrát a o čem pojednává?

Jmenuje se Robota, je to krátká povídka o robotě a lásce. Představí se v ní milavečtí ochotníci, kteří před lety nastudovali hru Na Vánoce u Chmelů. Tentokrát to budou zhruba dvě desítky účinkujících.

V jakém věkovém rozpětí jsou vaši herci?

Účinkující jsou ve věku od osmi až do šedesáti let.

Předpokládám, jak vás znám, že herci budou v chodských krojích…

Samozřejmě!

Co bylo – podle vás – při přípravách sobotní akce nejtěžší či nejsložitější?

Myslím si, že složité je úplně všechno dohromady skloubit, protože pozvat takový počet řemeslníků, jako se nám podařilo letos, je docela umění. Už jen rozvézt pět set plakátů, udělat akci propagaci na webových stránkách Spolku Jiřího Bittnera. Zajistit posvícení – to znamená odhadnout i potřebné a dostatečné množství občerstvení – je možná úplně nejtěžší.

Kolik lidí u vás letos bude předvádět svá řemesla?

Máme slíbenou účast padesátky řemeslníků a prodejců rukodělných výrobků.

Počítáte i s případnou nepřízní počasí?

To je úplně jasné. Zajistili jsme velkokapacitní stany, sety na sezení a zázemí ze strany obce Milavče.

Kde přesně najdou lidé stany a stánky prodejců, jak vůbec bude vypadat celkové uspořádání?

Stánky s řemeslníky budou v prostoru vedle Vojtěšky, tedy mezi kaplí a základní školou. Pouze několik řemeslníků, kteří vyžadují pro své ukázky střechu nad hlavou a klid, jako jsou například malířka keramiky a hrnčíř, budou své řemeslo předvádět uvnitř kulturního domu. Tam také proběhne výstava umělecké tvorby Lenky Kopfové a Pavlíny Krbcové. Zájemci si také budou moci poslechnout přednášku o chodských krojích.

A stany pro lidi?

Ty budou před kulturním domem. Bude tam postavený jak velkokapacitní stan s občerstvením, tak i další, kde lidé s dobrotami mohou posedět.

Počítáte také se záchytnými parkovišti?

Ta jsou tři. První, za kulturním domem, zřejmě obsadí vystupující a řemeslníci. Pro návštěvníky jsou určena zbylá dvě, a to před budovou zemědělského podniku Mirabo, tedy na začátku Milaveč při příjezdu od Radonic. Nejvíce prostoru pro auta návštěvníků jarmarku a posvícení bude na návsi. Domnívám se, že některá auta budou stát, jak to ostatně vždy bývá, po straně silnice.

Jak je možné, že si spolek v tak malé obci troufne pořádat něco tak velkého?

Jen díky vstřícnosti sponzorů. Letos sice nemáme podporu žádné nadace, ale obrátili jsme se na obec Milavče, dále na místní zemědělské družstvo. Ti nás nejvíce finančně podpořili, za což jim jménem Spolku Jiřího Bittnera děkuji. Bez nich bychom tak náročnou akci nemohli uspořádat.

Pokud byste chtěl čtenáře Domažlického deníku k vám do Milaveč jménem vašeho spolku na sobotu pozvat, co byste jim vzkázal?

Přijďte se podívat, doprovodný program je zdarma a nezapomeňte na vepřové hody, ať to všechno s námi sníte. My domácí bychom na to sami nestačili! (smích)

Staročeský jarmark a Svatováclavské posvícení