Pod vedením vychovatelky Blanky Petlánové si pro vánoční besídku připravili vystoupení Strašidelná kuchyně.

„Bylo to takové malé muzikálové představení o kuchařích, strašidlech a hlavně rozmlsaném pánovi, který si kuchařů nevážil a byl na ně hrubý. Nakonec si díky kouzelným kuchařům, strašidlům a svým šikovným kuchtíkům vše uvědomil a vše dobře dopadlo,” říká autorka námětu.

A proč právě nyní, o Vánocích, o strašidlech, nebyl by jiný nápad?

„Právě strašidla posloužila dětem k tomu, aby mohly všem příchozím připomenout, že nikdo není dokonalý. Současně upozornit také na to, že překážky se stavějí do cesty obyčejným lidem proto, aby se z nich stali lidé neobyčejní, jak to bylo v příběhu,” vysvětluje Petlánová a dodává, že na závěr besídky předali účinkující rodičům vlastnoručně vyrobené dárky.