Instalace nového hlavního oltáře byla poslední tečkou za kompletní rekonstrukcí maxovského kostela.
Největší zásluhu na obnově svatostánku mají odsunutí němečtí maxovští rodáci, kteří uspořádali sbírky a za vybrané peníze nechali kostelík postupně opravit a vybavit.

„Kostel vyhořel při bombardování Maxova americkou armádou v roce 1945. Zničen byl jak interiér, tak i veškeré vybavení kostela. Na dezolátním stavu se pak podepsala i komunistická doba," říká  Petr Šmejkal z Maxova s tím, že ačkoliv byl kostel spíše ruinou, nechali odsunutí Němci zanedlouho po válce přivést do maxovského kostela jakýsi provizorní oltář, který tam vydržel až do loňského roku.

„Kostel začali bývalí němečtí obyvatelé opravovat na vlastní náklady v devadesátých letech, rekonstrukce probíhaly postupně. Opravila se střecha, venkovní a vnitřní interiér. A pak za peníze ze sbírky pomalu pořizovali i nové vybavení, jako lavice, oltářní stůl a  nový oltář, který je už  jakýmsi finále.  Kostel má dnes stejnou podobu, jako tomu bylo před jeho zničením," pokračuje Šmejkal.

Nový hlavní oltář byl do maxovském kostela dopravován po částech od loňského jara a na podzim byl instalován.
„Vysvěcen bude biskupem, monsignorem Františkem Radkovským o maxovské pouti  v neděli 24. června ve 14 hodin při mši svaté, kterou bude celebrovat  farář  Przemyslaw Ciupak z Mrákova a německý kněz. Slavnostní den bude zakončen posezením v restauraci v Maxově při kávě a pivu," dodal Šmejkal.