Už více než 50 let patří k furthské hře Skolení draka epizoda z doby husitských válek. A právě proto ve furthské staré radnici zakotvila putovní středoevropská výstava Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí.

Pro obyvatele z našeho regionu je zajímavá už tím, že je doplněna českými texty a vstup je zdarma.


Slavnostní vernisáž zahájila středověká hudba v podání muzikantů ze souboru Capella Alta Furtensis, který si připomíná čtvrtstoletí své existence.


Poté hovořil starosta Furthu Johannes Müller, který mimo jiné zmínil: „Dlouhá léta sousedství Bavorska a Čech mají pozitivní i negativní stránky. Ve své době je poznamenaly husitské války.“


Slovo už poté dostal furthský badatel a znalec nejen tamní historie Werner Perlinger. Během poměrně krátké doby dokázal vysvětlit přítomným vznik a průběh husitského hnutí. Zmínil i fakt, že do sousedního Chamu vnikli husité v roce 1429, a to ze strategického důvodu: „Cham se nachází na staré obchodní cestě z Řezna do Čech.“


Mluvené slovo při vernisáži střídala středověká hudba, došlo však také na slavnostní předání korunky se závojem a meče letošnímu rytířskému páru. Ten tvoří 20letá Daniela Meckl a 20letý Reimund Johannes Dimpfl. Oba budou viděni při furthském Drachenstichu – Skolení draka ve dnech 8., 9., a dále 12. až 16. srpna.

Kdy lze jít na výstavu:
Přístupná je do 30. srpna:
Úterý a čtvrtek: 15–18 hod.
Sobota a neděle: 10–12 a 14–16 hod.
Výjimky:
8. a 9. srpna: 10–16 hod.
12. a 14. srpna: 15–18 hod.
15. a 16. srpna: 10–16 hod.
Od 8. do 16. srpna ještě doprovodná dětská výstava.

Z vernisáže výstavy připravíme ještě fotogalerii a video.