Zbrusu nová kniha, která čtenářům přiblíží zajímavé a často nepříliš známé příběhy, jejichž dějištěm byl v časech minulých Horšovský Týn, spatří světlo světa koncem listopadu. Sepsal ji první místostarosta města Luděk Thomayer.

„Nejde samozřejmě o kompletní historii města, ta by zabrala několik set stránek. Jde o vybrané kapitoly z jednotlivých historických období – gotiky, renesance, baroka, klasicismu, doby mezi světovými válkami a doby totalitní," popisuje Thomayer a pokračuje: „Všechny kapitoly mají podobnou stavbu. Na začátku je vždy nějaká fikce – příběh, rozhovor nebo třeba dopis – o nějaké významné osobnosti, která se k tomu určitému období vztahuje, pak následuje její životopis a stručná charakteristika doby se zaměřením spíše na stavební vývoj nebo památky. Doplněná je samozřejmě dobovými fotografiemi, rytinami, obrázky či archiváliemi. Za každou kapitolou je ještě obrazová příloha, například těch nejvýznamnějších staveb ve městě, které se k danému stavebnímu slohu vztahují." Místostarosta dodává, že vytvoření konceptu a jasné struktury knihy byla jedna z prvních překážek, které musel překonat.

„Nejobtížnější pak bylo vybrat, co do knihy zahrnout a co už ne. Z té méně vzdálené historie jsem už měl tolik materiálu, že bylo opravdu těžké vybrat to, co je důležité, zajímavé a dobře charakterizuje danou dobu. Přišlo by mi snadnější popsat pět set stran, ale samozřejmě jsme byli omezeni finančními možnostmi a bylo třeba brát i ohled na to, aby byla čtivá," vysvětluje.

Odrazovým můstkem k vytvoření knihy byl dar čestného občana města doktora Jana Sklenáře, který věnoval Horšovskému Týnu sto tisíc korun na kulturní účely.

„Podobná kniha nám navíc v Horšovském Týně dosud chyběla, vždy jsme vydávali spíše drobnější, dílčí publikace. Byla poptávka po nějakém trochu reprezentativnějším díle, které by přiblížilo město nejen místním, ale i návštěvníkům," poznamenává Thomayer.

Po příbězích místostarosta pátral v horšovskotýnském archivu i mezi pamětníky. Řadu věcí měl přitom již předpřipravenou z dob, kdy byly vydány dřívější publikace o městu. Na samotné knize pracoval přibližně tři roky.

„I já sám jsem se při práci na knize dozvěděl něco nového. Díky pomoci členů kulturní komise města, hlavně pana Václava Kuneše, jsem se poučil o nejstarší historii města. Člověk totiž už desetiletí přejímá zavedené informace z knih a encyklopedií, například klasickou historii o založení města v druhé polovině 13. století, kdy tady biskup postavil hrad. Ale poslední archeologické průzkumy ukazují, že to je asi složitější a že počátky města bude potřeba klást možná až o sto let dříve. To byla pro mě nová, poměrně překvapující informace," tvrdí autor.

Osobně ho nejvíce zaujaly životní příběhy čestných občanů města Jana Sklenáře a Wilmy Ábeles-Iggers. Památce doktora Sklenáře, který v průběhu práce na knize zemřel, je publikace také věnována.

Kniha Horšovský Týn: Příběh města bude mít přibližně devadesát stran a vyjde v nákladu tisíc kusů.
Její slavnostní křest se bude konat ve čtvrtek 21. listopadu od 17 hodin ve velkém sále Městského kulturního zařízení Horšovský Týn.