Nechyběl ani ten současný rytíř, Raimund Dimpfl. Hostitel Gerhard Lemberger, sám rytíř v roce 1993, si tuto příležitost nenechal ujít a osobně se postaral o různé speciality na grilu.

Michael Igl, který všechny rytíře sezval, byl velmi potěšen velkým počtem zúčastněných. Mnoho ostatních bývalých rytířů mu zaslalo svoji omluvu.
Alois Hierstetter, rytíř roku 1956, připravil malou statistiku: slavnost Drachenstich byla poprvé po válce obnovena roku 1947.

Od té doby je už 60 rytířů, z nichž už bohužel 7 zemřelo. Dvakrát došlo k tomu, že jeden a tentýž rytíř musel probodnout draka ve dvou sezonách: Jakob Hofmann a Max Schmatz.

Společnost rytířů se shodla na tom, že se v budoucnu musí častěji setkávat.

Jak nám prozradil čtvrtý nejstarší rytíř, pan Franz Leitner, rytíř roku 1957, jako příští termín si domluvili účast na slavnosti Drachenstich při slavnostním průvodu, v rytířském oblečení a s následným setkáním v městské Festhalle.

Ještě dlouho do noci se v příjemné společnosti vyprávěly příběhy ze starých časů. Bylo velmi zajímavé poslouchat zážitky jednotlivých rytířů.

čtenářka – reportérka Jarča Hlaváčová, Domažlice