Děti přicházely po 14. hodině do sálu kulturního domu, kde byla připravena spousta her a soutěží, a každé ze zúčastněných dětí si vylosovalo odměnu.

Večer se na dalším gurmánském soutěžení sešlo 20 vzorků – tentokrát šlo o rolády. Vzorky byly opravdu různorodé. Slané masité, sýrové, dělané i za studena. I sladké vzorky byly různých chutí a způsobů vyhotovení. Porota složená ze šesti členů nejprve hodnotila rolády slané. Tech se podávalo 15, sladkých vzorků bylo zapsáno 5.

„Hodnotící porota měla plné pusy práce, a aby se jim chutě jednotlivých vzorků nemísily, bylo potřeba občas provést průplach chuťových pohárků nějakým destilátem," popsala Jana Šimková z obecního úřadu v Kvíčovicích. „Po ochutnání všech druhů rolád proběhlo sčítání bodů a vyhodnocení těch nejchutnějších. Nejlepší slanou roládu připravila paní Jana Volfová, druhý nejlepší byl vzorek paní Romany Junové a třetí místo obsadila paní Dana Šimanová," dodala.

Sladkou roládu zhotovila nejlépe Dana Wilhelmová, na druhém místě pak sama Jana Šimková a třetí příčku obsadila znovu Romana Junová.

Dále byla pro všechny připravena fotosoutěž. Soutěžící poznávali ze snímků různé části obce a také své spoluobčany. Zde nasbírali nejvíce bodů manželé Bostlovi.

„Po vyhodnocení této soutěže následovalo promítání fotografií z předešlých gurmánských večerů a dalších obecních akcí. Kolem jedné hodiny po půlnoci bylo promítání ukončeno a všichni se rozešli k domovům, přeřídit si hodiny na zimní čas," zakončila Šimková.