Folmava & Furth Im Wald

18.00 – 20.00 Folmava, program pro děti: Putování za poznáním sv. Antonína završené opékáním, něco k opečení s sebou.
18:30 – 19:00 Furth Im Wald, kostel Nanebevzetí Panny Marie – zahájení programu a komentovaná prohlídka kostela, varhanní improvizace a meditace nad texty nových písní z německého kancionálu.
19:15 – 19:45 Furth Im Wald, evangelický kostel (Zachäuskirche) – luteránské kostelní písně.
20:00 – 20:30 Furth Im Wald, kostel sv. Kříže – gregoriánské zpěvy z německého kancionálu.
21:00 – 22:00 Folmava, kostel sv. Antonína Paduánského – Půlhodinka s hudbou Antonína Dvořáka, meditační zpěvy z Taizé, závěrečná modlitba a požehnání, po modlitbě občerstvení.
Autobus na Noc kostelů na Folmavě a ve Furthu im Wald odjíždí z Poděbradovy ul. v 17.30 hod.

Kout na Šumavě, kostel sv. Jiří

19:30 Požehnání restaurované sochy sv. Jana Nepomuckého.
20:00 Vystoupení dětí ze ZŠ: Založení kostela – Jak to bylo a jak to mohlo být.
20:45 Přednáška historika Z. Procházky o založení kostela – Jak to doopravdy bylo.
21:30 Koncert žáků.
22:00 Povídání o kostele.

Staňkov, kostel sv. Jakuba Staršího

17:45 – 18:00 Modlitba za mír. Sraz u pomníku padlých, průvod se svíčkami a lampióny do kostela.
18:00 – 18:45 Mše svatá.
18:45 – 19:30 Hra pro děti, které umějí číst.
19:00 – 22:00 Vyhlídka z věže, čajovna, výstavka farních kronik a knih.
19:30 – 20:00 Komentovaná prohlídka kostela.
20:00 – 20:30 Koncert holýšovského sboru Hlas.
20:30 – 21:15 Koncert bluegrassové skupiny High Grass.
21:30 – 22:00 Zpěvy z Taizé.
22:00 – 22:10 Závěrečné kněžské požehnání.

Poběžovice, kostel Nanebevzetí P. Marie

17:30 – 18:00 Výstava fotografií českých a německých kostelů v příhraničí od Karla Raitmaiera
18:00 – 18:45 Setkání na faře
19:00 – 19:15 Varhanické vystoupení B. Šurinové
19:30 – 20:15 Koncert irské hudby
20:40 – 21:40 Sólové vystoupení J. Budweiserové

Hostouň, kostel sv. Jakuba Staršího

15:25 – 15:30 Volání zvonů
15:30 – 15:45 Zahájení
15:45 – 16:15 Kdo Bohu zpívá, dvakrát se modlí
16:15 – 19:45 Soutěž pro děti, malování, hry
17:00 – 20:00 výstava prací dětí, paličkování, hrnčířský kruh, výstava liturgických předmětů
19:45 – 20:00 Prohlídka kostela a jeho historie
20:00 – 20:15 Vyhodnocení soutěží dětí
20:15 – 20:45 Kdo Bohu zpívá…
20:45 – 21:00 Prohlídka kostela a jeho historie
21:00 – 22:00 Kdo Bohu zpívá…
22:00 – 22:10 Děkovná modlitba
22:15 – 22:45 Světelná a ohnivá show Fireflies
Zpřístupněna bude rovněž hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie.

Holýšov, kostel sv. Petra a Pavla

19:00 – 21:00 Otevřený kostel.
19:00 – 19:45 Vystoupení pěveckého sdružení Hlas.
20:00 – 20:20 Vystoupení dětí ze ZUŠ Holýšov.
20:20 – 21:00 Varhanní preludia.

Domažlice, kostel Č. c. evangelické

18:00 – 21:00 Příležitost ke ztišení, reprodukovaná kostelní hudba, prezentace života farního sboru a služeb Diakonie ČCE.

H. Týn, kostel sv. Petra a Pavla

19:00 – 22:00 Zahájení, vyzvánění zvonů, koncert ZUŠ Horšovský Týn, výstava výtvarných prací ZUŠ, komentovaná prohlídka kostela, pomoz postavit kostel, výstava Růženec, vzkaz Pánu Bohu (prosby, vzkazy).

H. Týn, kostel sv. Apolináře

19:00 – 22:00 Zahájení, vyzvánění zvonů, koncert SPGŠ Horšovský Týn – písničky pro děti, výstava prací studentů SPGŠ, komentovaná prohlídka, zapálení svíček v kříži, výstava nástěnných biblických map.

Horšov, kostel Všech svatých

19:00 – 23:00 Každou celou hodinu komentovaná prohlídka interiéru kostela, kaple sv. Barbory s gotickými nástěnnými malbami a unikátním krovem.

Bělá, kostel Panny Marie Sedmibolestné

22:00 – 23:00 Komentovaná prohlídka, hlas varhan při svíčkách, chvíle ztišení, Te Deum.

Hyršov, kostel Dobrého Pastýře

20:00 – 21:00 Koncert komorního dívčího sboru Skřivánek ze ZŠ Mrákov, písně současných autorů i hudba minulých století.

Mělnice, kostel svatého Jiljí

20:30 – 21:30 Komentovaná prohlídka, chvíle ztišení, litanie loretánské

Újezd Sv. Kříže, kostel Nalezení sv. kříže

19:00 – 20:00 zvonění, uvítání, komentovaná prohlídka, chvíle ztišení.