Gotická stavba z roku 1545 byla v 17. stol. barokně přestavěna a patří církvi. A protože se jedná o dominantu obce, není zastupitelům lhostejný vzhled kostela ani sousedního hřbitova, který patří obci.

„Díky darům návštěvníků koncertů plus příspěvku obce se nám podařilo shromáždit peníze, které je nutné složit k dotaci poskytnuté z havarijního fondu, o niž žádá církev. Budou se opravovat okapy a opěrné sloupy, aby se zamezilo zatékání srážek do vnitřku kostela," říká k letošnímu záměru starosta David Kraml s tím, že iniciativa skupiny lidí, mezi nimiž jsou i chalupáři, směřovala k záchraně kostela prostřednictvím benefičních koncertů. „Nejbližší koncert plánujeme na duben," doplnil.

O kostel se stará celoživotně Josef Nemergut.

„Kvůli tomu nemohl vykonávat základní vojenskou službu se zbraní, byl proto přidělen k pomocným praporům. Nebyli to už známí černí baroni, ale jejich modernější verze. Za to, že se pan Nemergut o kostel tak dobře stará, chceme mu pořídit odpovídající oděv, aby nebyl během mší v kostele v civilní bundě," prozradil starosta s tím, že maminka J. Nemerguta je pamětnice a právě díky této rodině mohou příchozí kostel navštívit i mimo nedělní mše.

Kostel stojí uprostřed hřbitova, obec loni nechala opravit za 360 000 Kč přibližně 20 metrů ohradní zdi, 150 000 činila dotace ´památkářů´. Letos hodlají v Hoře opravit vstupní bránu na hřbitov a vyměnit vrata.

„Rozpočet na tyto práce činí 216 tisíc a čekáme, kolik bude činit dotace," zakončil starosta Kraml.