„Byl to povedený koncert a skutečně nádherný zážitek,“ zhodnotila ředitelka horšovskotýnského městského kulturního střediska Leona Císlerová.

Koncert zahájil proslovem místostarosta Luděk Thomayer a pak už švédský soubor pod vedením dirigenta Daniela Hanssona těšil horšovskotýnské posluchače programem složeným převážně z děl švédských autorů, zazněla však i symfonie Gustava Mahlera.

Jako sólisté vystoupili Sabina Zweiacker (soprán) a Peter Sjunnesson (baryton), horšovskotýnská studentka Lenka Vlasáková pak v češtině přednesla recitaci, která byla součástí jedné ze skladeb.

Leona Císlerová na závěr připojila poděkování faráři Josefu Prchalovi za umožnění koncertu v prostorách kostela a připomněla, že další koncert v kostele, ve kterém vystoupil sbor ze Švýcarska, se bude konat u příležitosti zahájení Anenské pouti.