Slavnost, již každoročně v prvních červencových dnech hostí areál Staré pošty, má za sebou další úspěšný ročník.

Kulturní program trvající od pátečního večera do nedělního odpoledne tradičně vy vrcholí přehlídkou folklorních uskupení. Účastníky nedělní folklorní slavnosti, mezi nimiž byl i starosta partnerského Waldmünchenu Markus Ackerman s chotí a senátor Jan Látka, přivítal oblečen do chodského kroje starosta Klenčí Jan Bozděch.

Diváci mohli zhlédnout vystoupení několika folklorních spolků z Domažlicka, jako host se představila folklorní skupina Máj z Blatnice.

Domácí barvy hájili sestry Kuželkovy – Jana Hojdová a Marie Freiová, manželé Holoubkovi a také mužský pěvecký sbor Haltravan.

Ze sousedního Postřekova přijel tamní národopisný soubor a z Mrákova pak folklorní zástupci Dolního Chodska. Zahrát přijel dudák Jiří Sauer z Trhanova a radost divákům udělala také Konrádyho dudácká muzika a Canzonetta.

V areálu Staré pošty měli příchozí nejen možnost běžného občerstvení, ale mohli ochutnat chodské koláče a pozorovat při práci ty, kteří předvádějí stará chodská řemesla.