Téměř sto dobrovolných hasičů nejen místních, ale také z okolních obcí i Bavorska přišlo oslavit významné výročí vzniku hasičského sboru.

Mši celebroval Msgr. Miroslav Kratochvíl a ve svém kázání ocenil nejen záslužnou práci dobrovolných hasičů, ale také jejich schopnost v dnešním rozkolísaném světě udržovat pohromadě lidi společného, ale hlavně pozitivního myšlení.

Další zastávkou průvodu byl pomník obětí 1. světové války. Tady Petr Ponocný řekl: „Přišli jsme k památníku, abychom položili kytici a zavzpomínali na spoluobčany, kteří položili životy na bojištích Velké války. Z 200 mužů se jich 32 nikdy nevrátilo."

Hasičský sbor měl tehdy 33 činných členů, 24 z nich bylo odvedeno, a tak v letech 1914-18 nevykazoval žádnou činnost.
Z návsi se průvod vydal do kopce na místní hřbitov, kde Ponocný vzpomenul zakladatelů sboru. Byli to Jakub Kohout, František Vízner, Josef Mikoláš, František Třezek a Jan Sazama: „Nesmíme zapomenout ani na stovky dalších členů a funkcionářů, kteří od samého začátku nesli myšlenku – Bohu a vlasti ku cti a bližnímu ku pomoci – a předávali ji mladším a svojí prací se zasloužili o rozšíření hasičské myšlenky na její nejvyšší úroveň."

Václav Ponocný ml. měl na starosti organizaci průvodu a zvládl ji zcela profesionálně. Jako barevný ostrůvek v průvodu zářily děti v červených dresech, budoucí pocinovičtí hasiči. A právě ti nejmladší, ještě předškolního věku, předvedli před místním kulturním domem svoji ukázku.

„Protože je trochu vítr, upustili jsme od hašení papírového domečku a budeme stříkat na terče," řekl Václav Ponocný st., vedoucí dětského družstva.

To zahrnuje členy až do patnácti let. Jeho velkou pomocnicí je Lucka Turečková a pod jejím velice citlivém velení už malí hasiči s nadšením stříkali z miniaturních hadic a proudniček vodu z velké hasičské cisterny.

Závěr slavnosti se odehrál v sále kulturního domu, kde kromě dalších hostů vystoupil i starosta obce Schwarzach Alois Böhm, který přivezl zástupce pěti hasičských sborů, jež pod obec spadají.

„Jak jsme za deset let našeho přátelství poznali pocinovické lidi, toto výročí si plně zaslouží. Máme velký respekt před dobrovolnými hasiči a k výročí ze srdce gratulujeme. Do vaší hasičárny vám věnujeme keramický talíř a protože víme, že po výjezdu mají hasiči vždycky žízeň, přivezl jsem i tekutý dárek – mladé pivo ze sousední vesnice," pronesl Böhm."

V samém závěru došlo i na vyznamenání nejen zasloužilých, ale i mladších aktivních členů. Činnost posledních pěti let pak připomněla výstavka fotografií Pavla Ponocného, který činnost místních hasičů pečlivě dokumentuje.

Autor: Zdeněk Huspek