V našem rozhovoru nemůžeme obsáhnout celý nabitý program třídenních slavností. Na co z něj byste chtěl návštěvníky pozvat vy osobně?
Nejraději bych to nechal na návštěvnících samotných, ať si vyberou. Chodské slavnosti se již několik let snaží prezentovat lidovou či etnickou hudbu i prostřednictvím jiných žánrů – od Ozvěn folkloru, přes Jarmareční scénu a koncerty dechových hudeb si i ve folkloru nezasvěcení diváci mohou najít cestu ke kořenům, které zde představujeme zejména – chodský folklor. Nebudou ale chybět ani hosté – tím hlavním bude letos Vojenský umělecký soubor Ondráš a já bych velmi rád upozornil na hudebně-scénické představení Dvanáctero, což bude neopakovatelná podívaná a uvedeme ji v sobotu 11. srpna od 21.00 hodin na pódiu u brány na náměstí. Tou neoficiální tečkou za Chodskými slavnostmi – sice s pětidenním zpožděním – pak bude koncert skupiny Čechomor v letním kině 17. srpna, jehož hudba z lidové muziky přímo vychází.
Jsou v programu zastoupeny i významné novinky nebo výlety do jiných žánrů, které nejsou typické pro Chodské slavnosti nebo je spíše laděn v tradičním, léty prověřeném duchu?
Hlavní programové schéma nelze příliš změnit, jsou pořady, na které stálí návštěvníci slavností čekají – Dudácké štandrle, nedělní galaprogram v letním kině, Postřekovský vokýnko, Okénko zahraničních hostů, setkání s lidovými vypravěči či přespolních dudáckých muzik aj. Nové prvky do pořadů ale přinášejí jejich režiséři, kteří je tvoří už od února a mnozí z nich mají představu o své režijní práci i rok dopředu.  Samozřejmě také využijeme přítomnosti zmíněného hosta – souboru Ondráš, který se představí i v mnohých dalších programech.
Co si nenecháte ujít vy sám? Máte kromě samotných kulturních pořadů nějaký jiný každoroční rituál? Ochutnáváte rád tradiční koláče či další dobroty? Stihnete třeba slavnostní oběd s rodinou?
Přiznám se, že rodinné rituály jsme v souvislosti s mojí prací museli dočasně vypustit – se svojí rodinou máme vždy domluveno, kde zrovna jsem – ať jako pořadatel nebo jako účinkující, a snažíme se vidět a potkávat se. Ale myslím, že takhle to má každý, kterého se Chodské slavnosti týkají pracovně. A rituál – již několik let mi chybí dopolední procházka na Vavřineček s přáteli – je to pro mě místo, které má stále své kouzlo.
Od kdy vy a vaši spolupracovníci vymýšlíte a ladíte program Chodských slavností? Kdy už míváte definitivně sestavený výsledný program?
V únoru se schází programová rada – režiséři, vedoucí chodských souborů a muzik a pořadatelé. Od té doby je rámcový program nastíněn a během jarních měsíců doznává definitivní podoby. Hotový musí být do uzavírky brožury Kulturní léto, kde je již uveden.
Budou mezi letošními účinkujícími hosté ze zahraničí?
Ano – ti jsou každý rok kořením programu a tvoří zajímavý protipól k českému folkloru. Letos přijedou hosté z Francie, Německa a Chorvatska. Jsem ale rád, že velkou měrou bude zastoupen i folklor moravský, který je velmi rozmanitý a bohatý.
Kulturní pořady diváci najdou na klasických místech, nebo dojde k nějaké změně?
Scény zůstávají stejné, stávající místa jsou zatím osvědčená a pro jednotlivé pořady vytvářejí krásnou kulisu – mám teď na mysli hlavně zahradu pod Chodským hradem či bránu na náměstí. Režiséři si podle charakteru pořadu vybírají, které prostředí by více vyhovovalo, zda komornější, či větší scéna – a naším úkolem je vyhovět jim, i když ne vždy je to vzhledem k velkému množství pořadů a jejich překrývání možné.
I letos se v Praze konala prezentace Chodských slavností. Co bylo na jejím programu a kde všude se slavnosti prezentovaly? Jaký je o ně zájem ze strany médií a novinářů?
Také v letošním roce je naším významným partnerem Česká centrála cestovního ruchu – Czechtourism. Jedním z bodů spolupráce je také prezentace Chodských slavností a města Domažlice v Informačním centru Czechtourismu na Staroměstském náměstí. Je to úžasná možnost představit po několik týdnů naši kulturu v samém centru turistického ruchu v Praze. Prezentace probíhá od pátku 3.8., kdy se konala tisková konference, navíc odpoledne byla tříhodinová prezentace Chodských slavností na Kampě. V té souvislosti se uskutečnilo vysílání v televizi  Metropol či v Českém rozhlase 2-Radiožurnálu, kam jsem byl pozván do vysílání. A našimi stálými rozhlasovými mediálními partnery jsou ČR Plzeň, Rádio Proglas a Hitradio FM Plus.
Zapojíte se i vy jako aktivní muzikant do programu slavností?
Samozřejmě, jednak jako člen Domažlické dudácké muziky, jednak jako sólista vystoupím v několika pořadech a v závěru jsem byl osloven, abych moderoval pořad v letním kině, na což se na jedné straně velmi těším, na druhé straně z toho mám velký respekt a učím se poctivě scénář.
Většina programů je přístupná zdarma. Jak je možné to zajistit a kdo se podílí na financování tak rozsáhlé akce?
V rámci srovnatelně velkých folklorních festivalů  v ČR patříme mezi výjimky – zatímco jiná města v době konání festivalů své brány či scény zavřou a zpoplatní vstup, Domažlice své pomyslné brány otevřou a dají možnost navštívit pořady bez finančního zatížení diváků. Návštěva mnohých festivalů znamená pro jednotlivce a zejména rodiny investici několika set až tisíc korun za vstupné, což u nás tak není a já jsem tomu velice rád. Umožňuje to zejména vstřícnost města Domažlice a jeho vedení, které podporuje Chodské slavnosti finančně v rámci rozpočtu MKS, každoročně se samozřejmě nadto snažíme získávat granty a dotace (Ministerstvo kultury, Plzeňský kraj, EU) či finanční podporu od soukromých subjektů.