Časy z obou pokusů se sčítaly. Na začátku závodů vystoupili chodovští Dráčkové, aby všem přítomným předvedli svoji štafetu a mini požární útok. Poděkování patří oddílu kopané Tatranu Chodov, Obecnímu úřadu Chodov, všem, kdo se podíleli na zajištění chodu soutěže, závodníkům a divákům.
Výsledky ženy: 1. Chodov, 2. Strýčkovice, 3. Pelechy. Výsledky muži: 1. Pocinovice starší, 2. Chodov, 3. Pelechy, 4. Nemanice, 5. Domažlice, 6. Pocinovice mladší.

Čtenář – reportér Milan Matthauser