Posluchačům se představili Slávka Vernerová – Pěchočová (klavír), Štěpán Pražák (housle), Petr Verner (viola), Jan Žďánský (violoncello). Velký podíl na vzniku Dvořákova klavírního kvarteta mají jeho umělečtí garanti – profesor Ivan Moravec a virtuóz Václav Hudeček.