Stará pošta je kulturní památkou, leží na staré stezce z Prahy do Řezna a sídlila v ní rakousko-uherská poštovní stanice č. 38. Historický objekt čeká na rekonstrukci, po níž jeho prostory poslouží místním i turistům.

„Byla to první poštovní stanice na českém území. Přespal tam generál Suvorov, když se vracel z tažení proti Napoleonovi v Itálii, ale také tam nocoval král Stuart a obědval car Alexandr, Ferdinand III. a další, i proto se její prostory pro dům přírody hodí," připomíná starosta Karel Smutný.

Kdy by měly práce začít?

„Je to dlouhodobá investice dělaná ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody, respektive její složkou CHKO Český les. Myšlenka přišla od nich a my jsme jim v podstatě tento objekt poskytli. Nyní se provádějí výběrová řízení a je to trošku komplikované tím, že se jedná o památkově chráněný objekt, o to je vše složitější. Výběrová řízení se dělají na stavební část, mobiliář a expozici," odpovídá starosta.

Co lidé v expozici najdou?

„Expozice je autorským dílem, na němž se podílí navrhovatel a grafik. Součástí by měla být interaktivní multimediální část. Musí se natočit filmy, které vycházejí z metodiky Agentury ochrany přírody. Má tam být trojrozměrný model Českého lesa, na nějž se budou promítat filmy související s daným místem – od přírody až po historii. V podstatě to bude umělecké dílo, o to je vše složitější," konstatuje starosta Smutný.

Dům přírody by podle jeho slov měl stát do konce roku 2014. „Dům nebude sloužit pouze turistům. Chráněná krajinná oblast nám slíbila, že tam bude pracovat s dětmi. Seznámí je nejen s okolním přírodou, ale bude je také vést k ochraně životního prostředí. Bude možné rozšířit i akce, které ve Staré poště děláme k tradičním řemeslům. Část expozice by měla být věnována poštovnictví. Navíc bude kompletně dokončena rekonstrukce objektu. A i když rekonstrukce přijde na 20 milionů korun, z nichž 90 % pokryje dotace Státního fondu životního prostředí, ale Klenčí bude muset zaplatit zbývajících 10 %, určitě se to vyplatí. Přinejmenším nám na náměstí, které je venkovskou památkovou zónou, ubude další nevzhledný dům," připomíná klenečský starosta.