V současné době probíhá výstava v galerii Dům U Kamenného zvonu na pražském Staroměstském náměstí.

Zájemci si ji mohou prohlédnout do 4. ledna.
„Výstava Magie hledání je věnována vztahu autora k magii a okultismu. Na příkladu díla tohoto dosud nedoceněného solitéra poukazuje na esoterické podněty v moderním umění obecně. Okultismus a magie Váchala výrazně ovlivnily v raném období, kdy v dílech uplatňoval okultní estetiku, korespondující se symbolismem a dekadencí," zmiňuje kurátorka pražské výstavy Marie Rakušanová.

Slavného rodáka si připomíná i jeho rodný region. V minulém týdnu se uskutečnila v domažlické Galerii bratří Špillarů přednáška Věry Kubové.

„Seznámila přítomné se stručným životopisem autora a zařadila jej do širších dobových, kulturních a výtvarných souvislostí. V tomto smyslu upozornila také na důležitost mecenášů pro jeho život a upozornila i na ženy v jeho životě. Významný umělec byl představen jako člověk se svými klady i zápory," popsal vedoucí galerie Václav Sika.

V rámci přednášky byl promítnut videofilm o Váchalově výtvarné tvorbě, který připravili pracovníci galerie.

„Přednáška se konala u příležitosti 130. výročí narození výtvarníka, spisovatele a grafika v Milavčích. Přednášky, kterou pořádalo Muzeum Chodska s Městskou knihovnou Boženy Němcové, se zúčastnil i milavečský starosta Jan Sazama," dodal Sika.

Josef Váchal

(1884-1969)

-  Jeho tvorba byla ovlivněna expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu a secese, pokoušel se však o vlastní stylově nevyhraněné umělecké vyjádření
-  V roce 1916 byl mobilizován, jeho aktivní účast na bojištích první světové války silně zasáhla do tvorby.
-  Po nástupu komunistického režimu se postupně dostával do izolace a Váchalovo dílo se na veřejnosti téměř neobjevovalo.
Zdroj: Osobnosti.cz