Náklady na její výstavbu ve výši 120 000 zlatých poskytla spořitelna. Byla také projektována jako společná budova tohoto peněžního ústavu a radnice. V této době byl domažlickým purkmistrem velkoobchodník Petr Hana.

Plán ke stavbě zhotovil v základním náčrtu architekt Josef Drexler ve Vídni. Stavbu vedl architekt Václav Kaura z Prahy a provedl ji zdejší inženýr František Pek. Do základního kamene byla vložena pamětní listina, mince, oba zdejší časopisy, několik fotografií města, seznam všech spolků ve městě a další drobnosti.

Ke slavnostnímu otevření nové radnice došlo 16. července 1893. Autor: Marie Hanáčíková, Muzeum Chodska