Festival přináší již devátým rokem varhanní koncerty na nejrůznějších místech po celé České republice, přičemž tím nejdůležitějším kritériem výběru je vždy propagace významných historických varhan.

Na varhany zahrál varhaník Adam Viktora a program byl obohacen zpěvem české sopranistky Gabriely Eibanové.
Barokní hudba připomněla posluchačům nástroj z roku 1763 od varhanáře Antonína Gartnera. Varhany patří mezi nejcennější historické varhany v Čechách.

Kdyňské varhany se nacházejí ve velmi špatném stavu a potřebují opravu. Ta bude po bezmála 100 letech velice nákladná. Jedinečnost a hodnota kdyňských varhan spočívá především v tom, že mají všechna specifika nástrojů první generace Gartnerů a že se dochovala v naprosto původní podobě skříň včetně vnitřního vybavení.

Díky tomuto koncertu přibylo do fondu na záchranu varhan 6 023 korun. Všechny příjmy fondu se evidují na http://www.farnostkdyne.8u.cz/fond-varhany/, kde už je 47 339 korun.