Muzeum Chodska v Domažlicích

Hlavní budova muzea, Chodské náměstí 96, Domažlice
Kromě stálé expozice je možné navštívit věži i lapidárium a dvě zajímavé výstavy. První z nich, AiC Štefle, představuje tvorbu současných umělců z jejich rezidenčního pobytu a druhá z nich, Pivíčko ty pěnivý… aneb putování za pivovary na Domažlicku už v názvu představuje její obsah.

www.muzeum-chodska.com otevřeno od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

Otevřena bude ve stejnou dobu i Galerie bratří Špillarů

Západočeské muzeum v Plzni

Hlavní budova muzea (Západočeské muzeum),
Kopeckého sady 2 Plzeň
Návštěvníci mohou navštívit v letošním roce nově otevřené stálé expozice. V první z nich si mohou prohlédnout historii archeologie plzeňského regionu a v druhé pak historii regionu v 10. – 19. století. V hlavní budově je pak k vidění aktuální výstava Džungle za plotem, která představuje srovnání přírody a krajiny Plzeňska před 100 lety a v současné době.

Národopisné muzeum Plzeňska, nám. Republiky 13 Plzeň
Návštěvník se může seznámit se životem plzeňských měšťanů od 14. do 20. století prostřednictvím dobových interiérů a zároveň ho porovnat se životem na plzeňských vesnicích od konce 18. století do druhé poloviny 19. století. I v tomto případě je tento život dokumentován imitací tehdejších interiérů včetně vesnického zařízení.

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Františkánská 11 Plzeň
Expozice představuje řadu cenných výtvarných děl zobrazujících historické a svaté osoby, výjevy ze života svatých, velká část je věnována plzeňské diecézi a jejímu patronovi, blahoslavenému Hroznatovi.

Muzeum loutek, nám. Republiky 23 Plzeň
Návštěvníkům nabízí zhlédnutí expozice mapující historii plzeňského loutkářství pod názvem Příběh na niti. Zároveň zde probíhá výstava Divadlo V Boudě 1928-2013 aneb cesta Boudy v Plzni, která představuje vývoj tohoto plzeňského divadla. Zároveň jsou též vystaveny vzácné loutky.

www.zcm.cz otevřeno od 10.00 do 18.00

Západočeská galerie v Plzni

Výstavní síň „13", Pražská 13, Plzeň
Výstava Časový optimista. Robert V. Novák (knihy, plakáty, fotografie, záznamníky, marginálie, kresby, scénografie) představuje tvorby vynikajícího českého umělce a je jakýmsi ohlédnutím za jeho dosavadní prací.

Výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň
Návštěvník může zhlédnout výstavu Mikoláš Aleš v Plzni, která byla připravena k 100. výročí Alšova úmrtí ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Souhrnně představuje sgrafita a fresky, kterými Mikoláš Aleš vyzdobil na přelomu 19. a 20. století plzeňské domy.

www.zpc-galerie.cz otevřeno od 10.00 do 18.00

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Hlavní budova muzea, nám. J. Urbana 141/I
Navštívit je možno v letošním roce otevřenou stálou expozici Příroda pro budoucnost, která představuje to nejlepší nejen z regionálních přírodovědné historie, ale především z paleontologických, zoologických, entomologických a botanických sbírek. K vidění je též fotografická výstava Martin Spal – Příroda a krajina.

Pamětní síň Jindřicha Mošny v Dobřívě

objekt Staré hospody
je věnována životu a dílu významného českého herce Jindřicha Mošny.

Vodní hamr v Dobřívě

Objekt národní kulturní památky dokumentuje vývoj železářství. Jedná se o největší a nejvýznamnější památku svého druhu v České republice.

www.muzeumrokycany.cz otevřeno od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00

Hvězdárna v Rokycanech

Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721/II, Rokycany
Zájemci mohou o letošním Dnu krajů opět bezplatně pozorovat večerní a noční oblohu.

www.hvr.cz - otevřeno od 18.00 do 22.00

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Hlavní budova muzea (Mariánská Týnice),
Mariánský Týnec 1, Kralovice
V minulém roce otevřená nová stálá expozice představuje návštěvníkům život na severním Plzeňsku od nejstarší historie až po 20. století. Život je představen typickými vesnickými, měšťanskými, panskými i církevními interiéry doplněnými předměty z bohatých sbírek muzea. Zároveň je možné seznámit se o obnovou kostela Zvěstování Panny Marie, ve kterém jsou též k vidění nejen dočasně zapůjčené obrazy Petra Jana Brandla z hřbitovního kostela sv. Barbory z Manětína, ale především též sousoší lidických dětí od akademické sochařky Marie Uchytilové. Od 2. 10. 2013 je k vidění též výstava připravená ve spolupráci s Českou spořitelnou – Historie padělání peněz.

www.marianskatynice.cz - otevřeno od 9.00 do 17.00

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Hlavní budova muzea (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše), Hostašova 1, Klatovy
Stálá expozice seznámí návštěvníky s historií klatovského regionu na podkladě exponátů z bohatého sbírkového fondu muzea.

Barokní lékárna U Bílého jednorožce

Náměstí Míru 149/I, Klatovy
Stejně jako v uplynulých letech je možné navštívit též unikátní barokní lékárnu U Bílého jednorožce na klatovském náměstí

www.muzeum.klatovynet.cz - otevřeno od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

Muzeum Šumavy Sušice

Hlavní budova muzea (Muzeum Šumavy Sušice),
nám. Svobody 40, Sušice
Tamější expozice návštěvníkům představuje dějiny sušického regionu, slavnou kapitolu sušického sirkařství nebo též sušický mechanický betlém, cínový poklad nebo kapucínskou knihovnu. K vidění je též sbírka skla Bruno Schreibera, v současné době je k dostání již druhý díl katalogu této sbírky. Návštěvník též může zhlédnout výstavu Češi a Němci ve 20. století ve stínu dvou totalitních režimů.

Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Náměstí 140, Kašperské Hory
Expozice zaměřená na šumavskou přírodu, těžbu zlata, sklářství nebo na regionální výtvarné umění se šumavskými motivy je doplněna o výstavu IKONY, která je pořádána v rámci Roku sv. Cyrila a Metoděje.

Galerie Muzea Šumavy Kašperské Hory

Náměstí 141, Kašperské Hory
Pro návštěvníky je připravena aktuální výstava Krajiny a lidé Šumavy ve třech tisíciletích, která byla připravena ve spolupráci se Správou národního parku CHKO Šumava.

Muzeum Šumavy v Železné Rudě

Javorská 154, Železná Ruda
K vidění je zde kromě stálé expozice zaměřené na produkci abelovských skláren, malby na zrcadle, dobový interiér z 19. století, lidový malovaný nábytek a šumavské hamernictví především výstava Akce NEPTUN Černé jezero, která přináší unikátní fotografie a přísně tajné dokumenty o jednom z největších podvodů Státní bezpečnosti v bývalém Československu, při kterém mělo dojít k údajnému nálezu tajných materiálů nacistických archivů.

www.muzeum.sumava.net - otevřeno od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00

Galerie Klatovy/Klenová

Hlavní budova muzea (Hrad a zámek Klenová),
Klenová 1, Janovice nad Úhlavou
Kromě historického nábytku a interiérů z doby 19. století jsou přístupné jsou reprezentační prostory zámku, kde je vystaveno české moderní umění ze sbírek galerie, mj. obrazy Antonína Chitussiho, Václava Radimského nebo Františka Kavána. Expozice připomíná též dílo významné malířky Vilmy Vrbové-Kotrbové.Dále je zpřístupněna aktuální výstava v budově bývalé sýpky na Klenové.
otevřeno od 10.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Náměstí Míru 149, Klatovy
Prostory galerie nabízí prohlídku výstavy Tušení rovnováhy, která představuje tvorbu tří umělců, a to akademické sochařky Barbory Blahutové, sokolovské výtvarnice Lenky Březinové a akademického sochaře Františka Svátka.
otevřeno od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

Kostel sv. Vavřince v Klatovech

Plánická ulice, Klatovy
Návštěvník může zhlédnout interiér bývalého dominikánského kostela.
otevřeno od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Hlavní budova muzea, Hradiště 1, Blovice
Stálá expozice je zaměřena na ukázku měšťanského a šlechtického interiéru, ale též na lidovou architekturu a kroj. Otevřena bude též zámecká kaple sv. Ondřeje. Zajímavá je nepochybně i výstava Bigbít na jižním Plzeňsku, která představuje historii a působení bigbítových skupin na jižním Plzeňsku.

www.muzeum-blovice.cz - otevřeno od 9.00 do 15.00

Muzeum Českého lesa v Tachově

Hlavní budova muzea, Třída Míru 447, Tachov
Stálá expozice zachycuje nejen historii Tachovska včetně ukázky venkovské a měšťanské domácnosti, ale též na historii židovského osídlení. Především pro dětské návštěvníky je určena v expozici tzv. Interaktivní zelená stezka, která u vybraných exponátu vyzývá návštěvníky, aby se těchto exponátu nejen dotýkal, ale zkoušel je a hrál si s nimi. Zároveň je možné zahrát si na archeologa a ze střepů složit nádobu nebo složit puzzle z erbů měst Tachovska. Výstava Baráčníci na Tachovsku pak představí historii zapomenutých baráčníků, kteří lpěli a lpí na dodržování staročeských zvyků.

www.muzeum.tachov.cz - otevřeno od 10.00 do 16.00