A právě kvůli těmto vzácným varhanám je koncert také pořádán. Vybrané vstupné totiž bude použito na jejich záchranu.

„Kdyňské varhany se nacházejí ve velmi špatném stavu a potřebují opravu. Ta bude po bezmála 100 letech velice nákladná. Jedinečnost a hodnota kdyňských varhan spočívá především v tom, že mají všechna specifika nástrojů první generace Gartnerů a že se dochovala v naprosto původní podobě skříň včetně vnitřního vybavení," prozradila Ludmila Brychová za kdyňskou farnost, která podnikla první kroky k záchraně tohoto vzácného nástroje.

Dnešní varhanní koncert Adama Viktory není prvním, který přispěje do fondu na záchranu vzácného nástroje, kde už je úctyhodných 31 586 korun.

„S pořádáním benefičních koncertů jsme začali již vloni, kdy také vznikl Fond varhany, na který lze rovněž přispívat. Všechny příjmy fondu se evidují na http://www.farnostkdyne.8u.cz/fond-varhany/.

V květnu přibylo do fondu dalších 12 250 korun díky již druhému benefičnímu koncertu. Mladí konzervatoristé Bára Balounová a Josef Štefan za doprovodu přátel z pražské konzervatoře Markéty Sinkulové a Marka Kozáka předvedli to nejlepší, co mají v repertoáru.