Společnost čínských žen Praha a Český svaz žen Praha uspořádaly 1. června v reprezentativních prostorách Kounicova paláce oslavu Mezinárodního dne dětí.

S potěšením byla přivítána Yuzhen Huo, velvyslankyně Čínské lidové republiky v Praze. K nadšení všech dětí jim přinesla se svým přáním k svátku i velikého nafukovacího maskota přímo ze světové výstavy Expo 2010 z města Šanghaje.

Li – Feng, prezidentka Společnosti čínských žen o.s. Praha, přivítala předsedkyni Krajské rady žen Praha Pavlínu Krbcovou, mě – spisovatelku Marii Rivai, ostatní hosty a účinkující. Dětem popřála hezkou zábavu a pak už začal bohatý a pestrý program.

Překladu čínského i českého jazyka se ujmula Yong Hong Jia. Ale čínské děti jsou velmi chytré a pilné, většina z nich už mluví dobře česky, neboť chodí do čínské i české školy.

Proto také k mému velkému překvapení děti zarecitovaly mou báseň Radost a naděje v češtině i čínštině.

Bylo znát, že žáci Čínské školy v Praze jsou disciplinovaní a ke svému řediteli panu Bo Dai a všem učitelům mají velkou úctu.

S dětmi jsem besedovala o knihách a přečetla jim bajku Krab a opice z mé knihy Smaragdové ostrovy, ilustrovanou Václavem Sikou, vedoucím Galerie bratří Špillarů v Domažlicích, kde v loňském roce proběhla i autogramiáda této knihy.

Děti řekly, že jim připomínám jinou českou spisovatelku, která také psala pohádky, Boženu Němcovou. Ukázalo se, že i v Číně je známá její kniha Babička. Některé děti, které již navštívily Chodské slavnosti, věděly, že Božena Němcová nějaký čas žila a tvořila i v Domažlicích. Sochu Boženy Němcové si děti prohlédly přímo v sále Kounicova paláce.

Aby oslava svátku dětí byla opravdu mezinárodní, předvedly své písničky a tance, s doprovázející kapelou – basou, dudy a houslemi DFS DYLEŇ z Karlových Varů.

Dívka Na Wang předvedla bojové umění s mačetou Kung – Fu, zahrála i na klavír a tanečnice v působivých krojích zatančily tanec národnostní menšiny Džuang.

Pražské Instrumentální Duo – JIMI s devítiletou českou zpěvačkou Monikou Davidovou hralo jednu českou lidovou písničku za druhou.

Nakonec u velikého dortu všichni popřáli k narozeninám chlapci Xinyu Zhan. Oslava skončila, ale od nepřeberného množství nových dojmů, povídání a chutného pohoštění se nikomu ještě nechtělo odejít domů.

Autor: Marie Rivai