V pražské novoměstské radnici se od čtvrtka 26. listopadu koná výstava „Minulost lékařství a léčitelství v českých zemích“, která představuje vývoj tohoto oboru od středověku až do počátku 20. století.

K vidění budou dokumenty o vývoji univerzitní medicíny, ale i kdysi velmi rozšířené praktiky lidového léčitelství.

Výstavy se prostřednictvím několika exponátů účastní i Domažlické Muzeum Chodska.

„Kurátoři výstavy se zajímali o některé dokumenty, které muzeum bohužel nemohlo poskytnout, protože jsou vzhledem k provizornímu umístění muzejního archivu nepřístupné. Ostatním přání kurátorů jsme vyhověli v plném rozsahu. Vedle dokumentů o praktikách lidových léčitelů na Chodsku, které pro někdejšího primáře domažlické nemocnice MUDr. Rudolfa Němce zaznamenaly sestry Bílkovy z Mrákova, byla na výstavu zapůjčena sada náčiní porodní báby a ze stálé expozice jeden k „kultovních“ obrazů regionu ´Pouť u Dobré vody´ od Václava Malého,“ uvedl ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl.