Vernisáž hlavní sezonní výstavy, která je věnována tradičním řemeslům a jejich cechům, byla jedním z hlavních bodů páteční komponované Muzejní noci v domažlickém Chodském hradu.

„Profesní cechy měly velmi přísná pravidla pro své členy, zanechaly hluboký otisk v historii," připomněl ředitel muzea Josef Nejdl.

„Vznik cechů můžeme datovat do poloviny 16. století, kdy se začali řemeslníci sdružovat do společných organizací. Byli jednotní, měli tak větší sílu, větší pravomoci, větší vliv na udržení ceny i kvality," připomněl Nejdl. Cechy ztrácí na významu s příchodem průmyslové revoluce v 19. století.

Mimořádnou podívanou jsou korouhve jednotlivých cechů. Pochází ze sbírek domažlického muzea, vystaveny jsou poprvé a jejich množství je ojedinělé v rámci celé republiky. Ve spolupráci s Okresním archivem v Horšovském Týně začali pracovníci muzea výstavu připravovat už před dvěma lety.

Vernisáží byla zahájena také výstava prací žáků ZŠ Msgre B. Staška a studentů GJŠB. Nese název Od města po vesmír.

V rámci Muzejní noci vystoupili žáci dramatického oboru domažlické ZUŠ Jindřicha Jindřicha, proběhla i šperkařská dílna výtvarnice Marie Němejcové.