Nad průjezdem s kamenným portálem obsahuje brána vysoká téměř 20 m další 4 patra. Ve čtvrtém patře stavby jsou dosud zachovány zbytky čtyř rozměrných otvorů, které jsou považovány za komorové střílny pro stojící lučištníky.

Příjezd k bráně chránil uzavřený prostor přístupný další věžovitou stavbou, která byla zbořena v roce 1843. Roku 1905 byla brána upravena do současné podoby. Nad vstup byla zasazena pískovcová deska s městským znakem a nápisem Domažlice, pevná vlasti hráz,…

Ke znaku města Domažlic - dne 4. srpna 1481 polepšil /doplnil/ král Vladislav Jagellonský Domažlickým jejich dosavadní znak se znamením městské zdi s cimbuřím, dvěma věžemi a otevřenou branou a určil jim nový znak tím, že do starého erbu přidal postavu anděla s taseným mečem nad hlavou. Autor: Marie Hanáčíková, Muzeum Chodska