„Jedním z cílů projektu bylo poznat tuto dobu i jinak než z učebnic," zmínila při vernisáži výstavy ředitelka blížejovské školy Dagmar Hanzalová.

„Žáci si mohli na věci sami prakticky sáhnout, zkusili například zorganizovat středověký trh, postavit model středověkého hradu nebo se pokusili uvařit něco z tehdejší kuchyně," zmínila ředitelka.

Připomněla, že projekt si kladl i další úkoly.
„Děti měly porovnat život u nás se životem v jiných evropských zemích. Měli možnost se také do nich podívat. Je sice škoda, že jsme neviděli přímo výuku v jiných zemích, tak jako jsme ji my ukázali našim partnerům, ale i tak žáci načerpali mnoho zkušeností. Museli se sami domluvit, prezentace zvládli v německém jazyce," chválila svěřence školy Dagmar Hanzalová.

„Pro děti bylo přínosné vidět třeba i současnou ekonomickou situaci v Rumunsku. Tamní prostředí evokovalo filmy z padesátých a šedesátých let," popsala jeden z dojmů z cest učitelka Božena Ludvíková, která se na projektu výrazně podílela.

Domažlická výstava návštěvníkům nabízí informace o zemích, které Blížejovští navštívili a také předměty, které souvisí se středověkým tématem projektu.
K vidění tak je oblečení, které se v té době nosilo, maketa středověkého hradu i keramické výrobky, které zhotovili sami blížejovští žáci.

Expozice je otevřena v pracovní dny od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Zájemci si ji mohou prohlédnout do 20. března.