V loňském roce měla místní organizace 151 dospělých členů, 4 mladé rybáře a 16 dětí do 15 let. Rybáři hospodařili na vodní ploše 8,72 ha. Na podzim bylo sloveno 7 415 kg ryb, přírůstek byl 5 126 kg. Průměrný hektarový přírůstek činil 594 kg, což je na naše poměry dobrý výsledek. Rok byl úspěšný hlavně v odchovu kapra, přestože loni ubyla voda v rybnících vlivem vysokých teplot a na některých rybnících řádili různí predátoři.

Do sportovních revírů byly v roce 2015 vysazeny ryby z vlastní produkce v hodnotě 125 762 Kč.
Členové odpracovali na výlovech, opravách a údržbě rybníků 2 312 hodin.

Rybáři každoročně pořádají rybářské závody, kterých se pravidelně zúčastňují zájemci z celého Plzeňského i Karlovarského kraje. V posledních letech připravují také rybolov pro dětské rybáře i nerybáře v rámci Dne dětí.
Kromě vlastních úkolů se rybáři vždy účastnili i ostatního dění ve městě, ať už se jednalo o brigády, nebo zábavu.

Důležitým úkolem je péče o rybářskou mládež a dorost. Mladé rybáře mají v současné době na starosti v Bělé nad Radbuzou Pavel Píšek a v Hostouni Jaroslav Procházka. Pod jejich vedením dosahují mladí významných úspěchů na různých rybářských soutěžích.

HISTORIE
Z iniciativy pana Petra Čečila, zaměstnance ČSD a bývalého funkcionáře rybářského spolku v Křimicích, byl v roce 1946 založen rybářský spolek v Bělé nad Radbuzou. Zakládajícími členy dále byli zaměstnanci ČSD Alois Hally, Václav Lejsek, František Korba, František Pivoňka, František Finna, Josef Rychlík, Jan Lenhart, zaměstnanci pošty Ondřej Kuželka a Josef Lazar, příslušník SNB Josef Hajný a mlynář Josef Barták. S pokračujícím osidlováním rostl i počet členů spolku z Bělska a Hostouňska.

Rybáři začali s postupným pronájmem vodních toků. Revír sahal od pramenů řeky Radbuzy až k jezu Hlaváčova mlýna nad Svržnem. Byl rozdělen na pstruhový (od pramenů Radbuzy k železničnímu mostu v Bělé) a mimopstruhový (od železničního mostu k jezu nad Svržnem); toto rozdělení platí dodnes. V roce vzniku spolku bylo vydáno 19 povolenek k rybolovu.

V 50. letech organizace získala do pronájmu rybníky v Bělé nad Radbuzou, na Černé Hoře a v Hostouni. V letech 1949–50 byly nad Bělou při silnici na Smolov vybudovány dva pstruhové rybníčky.
V šedesátých letech byly vybudovány rybníky v blízkosti Bělé – tzv. Feifrák a Zikáč. V roce 1961 postihla organizaci pohroma v podobě úhynu celé osádky rybníka na Černé Hoře po mimořádně dlouhé zimě. Nezbylo nic jiného než sáhnout do kapes a složit se na nákup nových matečných kaprů a vypěstovat nové násadové ryby.

Se vznikem výrobního družstva KOVO nastal příliv nových členů, v sedmdesátých letech jich měla organizace na 80. Byly získány další rybníky v okolí Rájova a Přesu. Dobrá finanční situace dovolila zakoupit starší traktor, potom Tatru 805, Pragu V3S a organizace získala i vlastní agregát.

Ve spolupráci s Krajským výborem ČRS v Plzni byl v 2. polovině 70. let pokusně vysazen do Radbuzy lipan podhorní. První lipany vypiplali z váčkového plůdku pánové Franěk a Smolík. To vše bylo vykonáno při plnění základních úkolů, jako je produkce násadových ryb, péče o rybníky, údržba pobřežních porostů, a zejména plnění zarybňovacích plánů revírů R 7 – mimopstruhový a R 8 – pstruhový.

V roce 1982 byl vypracován projekt na soustavu 5 sádek přímo v Bělé. Provoz byl zahájen v roce 1987. Ve stejné době byla zakoupena stodola s bývalou kovárnou v Dlouhé ulici a zadaptována na rybářskou klubovnu. V budově vznikly garáž, skladiště techniky, zasedací a společenská místnost a malá kuchyňka. Rekonstrukce, která si vyžádala stovky brigádnických hodin, byla ukončena v roce 1988. Budova dostala název U Stříbrného lipana.

V roce kulatého výročí, tedy padesátin, měla organizace kolem 120 členů. Těžko je možné představit si bělskou rybářskou organizaci bez obětavosti a odborných zkušeností dlouholetého člena pana Bedřicha Skopálka a mnoha dalších.

V roce 2006 si rybáři připomněli 60 let své činnosti. V té době měla organizace 120 členů, z toho 2 ženy, 5 dorostenců a 15 dětí. Hospodařilo se na rybnících o výměře 8,06 ha. Funkci předsedy organizace vykonával Jiří Šobr a funkci hospodáře Jan Suske.

V květnu v roce 2010 uspořádali rybáři společně s Městem Bělá nad Radbuzou Územní kolo rybářské soutěže mládeže Zlatá udice Západočeského územního svazu. Zúčastnila se jej družstva z okresů Domažlice, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov a Tachov. Všichni účastníci byli ubytovaní v bělské škole, kde také proběhl test rybářských znalostí. Lov ryb udicí se uskutečnil na Bystřičáku a soutěž v rybolovné technice pořadatelé umístili na fotbalové hřiště.