Všechny přítomné přivítal starosta obce Václav Řehák, poté následovalo vystoupení několika dětských souborů. Jako první se na jevišti ukázaly děti z MŠ Zahořany, pak následovaly soubory ze ZŠ Koloveč Mažoretky, Country - mladší a pěvecký sbor. Všechny děti ze sebe vydaly to nejlepší, protože řada z nich měla v sále babičku s dědečkem nebo jiného rodinného příslušníka. Příjemným odpolednem provázela Domažličanka, kterou si dříve narození rádi poslechli. Nachystáno bylo i občerstvení a stolní kalendáře pro muže a krásně rozkvetlý brambořík pro ženy. Poté následovala volná zábava při hudbě a zpěvu, která se protáhla až do podvečerních hodin. Velký dík také patří sociálním pracovnicím při OÚ Zahořany, které akci připravovaly a o přítomné se staraly.

Čtenář – reportér Hana Hoffmannová, Stanětice