Místo s názvem Amak'hee 4 zdobil pruh propracované figurální kresby - zachycující mimo jiné tři tajemné antropomorfní postavy s extrémně zvětšenými hlavami.

Podle archeologa Macieje Grzelczyka z Jagellonské univerzity v Polsku by právě toto vyobrazení mohlo představovat klíč k dalším podobným trojicím figur, jež archeologové objevili na jiných skalních kresbách, a k tomu, co asi mohou tyto postavy představovat. 

Možná lidé s buvolí hlavou

Zařadit kresbu na stěně Amak'hee 4 do konkrétního časového období je dodnes náročné, ale podle Grzelczykova odhadu je stará nejméně několik set let. Téměř celá je vymalována červeným pigmentem, kromě pěti čísel v bílé barvě. Zvětrávání tohoto pigmentu a fakt, že na kresbě chybí jakákoli domácí zvířata, naznačují, že celý výtvor pochází zřejmě ještě z doby, kdy danou oblast obývali lovci a sběrači.  

Část malby zobrazuje zvířata připomínající běžné africké druhy: pakoně, antilopy, buvoly a dokonce i žirafy, část znázorňuje postavy podobné lidem běžných proporcí, jen s větší hlavou. Jedna skupina postav se ale vymyká opravdu mimořádně.

"Na výjevech znázorněných na Amak'hee 4 je zvláště pozoruhodná scéna, která se nachází celkem na třech různých skalních kresbách," napsal ve svém příspěvku Grzelczyk. "V této konkrétní scéně to vypadá, jako když postavy mají stylizované buvolí hlavy. Tvar totiž připomíná pokles obrysu hlavy ve středu jejího temene, odkud se zvedají dva rohy, jež se stáčejí směrem od hlavy ven, a dále ohnuté uši."

V kultuře lidí Sandawe, současných potomků původních obyvatel této tanzánské oblasti, se však motivy lidí s buvolí hlavou ani proměňujících se na buvoly neobjevují. Proto je možné, že i tyto skalní kresby zobrazují něco jiného. Grzelczyk však podotýká, že buvolí rohy hrají na druhé straně v některých rituálech lidí Sandawe významnou roli.

Tajemné postavy mají sourozence

Ať už je tomu jakkoli, jisté je, že kresba v Amak'hee 4 není jediná, která trojici tajemných zjevení zachycuje. V oblasti Kondoa ve střední Tanzánii, což je od Amak'hee 4 nedaleko, jsou další dvě, jež se jí velmi podobají.

V místě zvaném Kolo B2 jsou zobrazeny tři postavy stojící vedle sebe, v místě označovaném jako kolo B1, jsou znázorněny ve vodorovné poloze. Všechny tři kresby ukazují podobné figury s velkými hlavami, hlavy těch z míst Kolo však tvoří série vodorovných čar, že bývá interpretováno jako čelenka či jiná ozdoba (ostatním postavám na kresbách v regionu Kondoa přisuzuje převládající vědecký výklad propracované účesy). 

Na všech třech místech spojuje tuto trojici podivných postav čára přes jejich střední část a ve všech třech příkladech také platí, že postavy jsou vůči sobě podobně uspořádány a ukazují rukama v podobných směrech.

Kresba v Amak'hee 4 se některými důležitými detaily od zbývajících dvou liší: zdá se, že její postavy mají hlavy vyplněny plnou barvou a v kontextu ostatního vymalovaného dění se tyto figury zdají být mnohem důležitější. 

"Postavy z Amak'hee 4 jsou znatelně větší než ty z Kolo, a dělají z tohoto hlavního motivu ústřední bod, kolem nějž, jak se zdá, se odehrává zbytek vyprávění. Naproti tomu kresby v Kolo představují izolovaná vyobrazení, bez jasné souvislosti se zbytkem malby," napsal Grzelczyk.

Původní obyvatelé Sandawe stále ještě využívají některé ze skalních "uměleckých síní" v oblasti Kondoa ke svým rituálům. Nově zdokumentovaná místa jsou v místních komunitách známá, takže je možné, že pomohou vědcům význam záhadných postav osvětlit. Archeologové budou mezitím pokračovat v dokumentaci lokalit.