Ve středu 5. května vás čeká krátký, asi pětikilometrový výlet ze Slavíkovic na Nevděk a do Loučimi. Chybět nebude prohlídka špýcharu a kostela.

Ze Kdyně odjíždí autobus ve 12.28 hodin, do Slavíkovic přijede ve 12.48. Po příjezdu je v plánu prohlídka špýcharu a kostela sv. Josefa s průvodkyní. Vycházka vede ze Slavíkovic na Nevděk, Kulatý vrch, na židovský hřbitov a do Loučimi. Odjezd z Loučimi je plánovaný na 18.23 hodin.