Zájemci se sejdou v 10 hodin na křižovatce v centru bývalé obce Walddorf. Trasa má asi 7 km a povede přes vrchol U Svícnové jedle, bývalou Frančinu a Železnou Huť. Účastníci akce se musí řídit platnými epidemiologickými opatřeními. Více informací podá sám Miroslav Žižka na čísle: 725 724 957.