Jeden vychází přímo z Poběžovic a je zaměřen obecně především na informace z regionu. Druhý vede z blízkých Ohnišťovic a zabývá se historií těžby živce na Větrném vrchu. Dohromady je na obou stezkách umístěno čtrnáct informačních tabulí. 

První část stezky začíná u školní zahrady v Poběžovicích, vede do zámeckého parku a dále směrem ke vsi Zámělíč. Na zhruba šest kilometrů dlouhé trase je sedm zastavení. Stejný počet zastavení je i na druhém cirka pětikilometrovém okruhu, který začíná na ohnišťovické návsi a obkrouží Větrný vrch. Zde se dozvíte více o historii těžby a zpracování živce, ale třeba i o rekultivaci krajiny po hornické činnosti.