Ve 14 hodin je možné navštívit interiéry, tedy zvonici, vestibul radnice, kostel sv. Václava, Víta a Vojtěcha v kapucínském klášteře, míčovnu, hlásku v zámeckém parku a barokní sýpku.

Od 15.30 hodin je pak možné vidět exteriéry, tedy zvonici, měšťanské domy, radnici, kapucínský klášter, Pražskou bránu, míčovnu, zbytky městských hradeb, vdovský dům, stavby v horní časti parku, zámecký park, barokní sýpku, Velké předměstí s kostelem sv. Apolináře, most přes Radbuzu, starou poštu, kostel sv. Petra a Pavla.

Základní vstupné je 80 Kč, snížené 50 Kč. Vstupenky je možné zakoupit v informačním centru nebo na www.kinohorsovskytyn.cz.