Na více než jedenácti stech metrech čtverečních se rozkládá židovský hřbitov u Mutěnína, kde se zachovalo 162 náhrobků nebo jejich fragmentů. Hřbitov z roku 1642 najdete v lesíku na Ovčím vrchu, odkud je nádherný výhled na Mutěnín a okolí, ale také Český les a Šumavu.

Hřbitov je obehnán kamennou zdí, již dříve byl citlivě zrekonstruován, a dnes tak působí uspořádaným a důstojným dojmem. Nejstarší čitelné náhrobky jsou z poloviny 18. století a nejmladší z druhé poloviny 19. století.

Byli zde pohřbíváni obyvatelé Mutěnína, Ostrova a dnes již zaniklého Mostku. Hřbitov se nachází necelý kilometr od Mutěnína, vede k němu cesta.