KDY: celoročně
KDE: Staňkov, Osvračín
ZA KOLIK: zdarma

Podle dochovaných vzpomínek v knize Z mých pamětí se v této lokalitě potuloval mladý Alois Jirásek při častých návštěvách u svého strýce v mlýně zvaném Paseka. Při večerních přástkách pak pozorně naslouchal vyprávění mlynářů, mládků, stárků i zavítavších vandrovníků o nadpřirozených bytostech a hastrmanech. Své postřehy později zúročil ve své divadelní hře „Lucerna“.

Na naučnou stezku délky 13,5 km se můžeme vydat z obou dvou koncových míst – z Osvračína nebo ze Staňkova, neboť trasa je značena obousměrně. Naučná stezka vede malebnou krajinou s přírodními, kulturními a historickými zajímavostmi, s krásnými rozhledy (Pasecký vrch, vrch Mastník) a prochází obcemi a místy Osvračín – Pasecký mlýn – podchod pod tratí – Pasecký vrch - Hlohová – Krchleby – zřícenina hradu Lacembok – rybník Vížka – vrch Mastník – Staňkov.

Stezka je značená standardní značkou pro NS – bílým čtvercem se zelenou úhlopříčkou.

Zdroj: www.chodsko.net