Připraví je dobrovolnice farní charity a za dobrovolný příspěvek mohou být vaše. Věnec si můžete přijít vybrat v sobotu 28. listopadu od 10 do 15 hodin na zahradu Komunitního centra, kde bude i kasička na příspěvky. „Letos bohužel bezkontaktně, bez cukroví, svařáku a popovídání si. I tak se ale těšíme,“ nechaly se slyšet dobrovolnice.

Výnos z věncování půjde na opravu barokních varhan v kostele sv. Apolináře v Horšovském Týně. Věnce si můžete rezervovat na čísle 732415747 u Barbory Pavlíkové, která podá i bližší informace.