„Při vědomém soustředění se k dechu, dochází k uvolnění fyzického i psychického napětí. Dýchejte pomalu, nosem a všímejte si, jak vzduch vstupuje a vystupuje ven. Rozproudí se v nás nová energie, sníží hladina stresu a zvýší činnost plic,“ vysvětluje Dibďáková. Hodina jógy začíná v 18 hodin a spustíte ji on-line díky facebook live. Událost najdete na facebookové stránce Jóga Mariánky.