Charles Merrill vypráví ve své knize o škole, kterou založil v Bostonu v roce 1958 a řídil ji do roku 1981. Jediné psané pravidlo této soukromé střední školy znělo: „Nejezděte po chodbách na kolečkových bruslích!“ Merrillovo jediné pravidlo krásně vyjadřuje jeho filozofii vedení školy.