Hasiči se ale tomuto místu nevěnovali jen v pátek. Na místě černé skládky zasahovali už ve čtvrtek. „Na uskladněném odpadu je totiž navezena vrstva bioodpadu. Jsou tam vrstvy sena a slámy, které se vznítily,“ popsal mluvčí za hasiče Plzeňského kraje Petr Poncar. Přesná příčina zatím zcela známá, ale dle mluvčího Poncara je nejpravděpodobnější varianta samovznícení biovrstvy vlivem tepla odpadu.

K hašení se navíc musela použít i speciální technika a zařízení COBRA. "Použili jsme proudnici k hašení sypkých materiálů. Lze si ji představit jako dutou jehlu téměř dva metry dlouhou o průměru zhruba tří centimetrů. Dříve tyto proudnice bývaly využívány k hašení hromad uhlí. Nakonec bylo jako nejefektivnější řešení zvoleno zahrnutí požářiště hlínou," popsal zásah mluvčí Petr Poncar.

K zahrnuté byla povolaná technika z místního zemědělského družstva.