Kromě kdyňskch hasičů dorazili i domažličtí profesionálové. Uvnitř hořel odpad – stará matrace. „Dovnitř bylo nutné jít s dýchacími přístroji. Ohnisko požáru jsme uhasili jedním proudem a celý objekt odvětrali,“ uvedl velitel zásahu Jiří Beran. Výši škod, které od pohledu nebudou vysoké, nebylo možné ihned stanovit s ohledem na zdravotní stav majitelky starého, neobývaného domu. Tu událost značně rozrušila. Její syn V. S. je shodou okolností členem kdyňského sboru.