Požár lokalizovaly jednotky hasičů přivolané ze Staňkova i Kolovče. Podle zprávy vyšetřovatele začaly v komíně domu hořet saze poté, co majitel domu společně se ženou rozdělali oheň v kotli. Ke škodě na majetku ani k újmě na zdraví zúčastněných osob nedošlo.