Jediné zemědělské družstvo v našem regionu, jež si zachovalo svůj původní status a nezměnilo se v akciovou společnost, už má zvolené nové vedení. Zemědělské obchodní družstvo (ZOD) Mrákov hospodaří na 2 470 ha zemědělské půdy, přičemž z této plochy je zhruba 39 % luk.

Družstvo vsadilo nejen na rostlinnou výrobu, ale také na živočišnou výrobu, jež je vhodně doplněna o bioplynovou stanici, dále na dřevovýrobu a kovovýrobu.

Nové představenstvo

ZOD Mrákov je specifické hlavně tím, že majetek družstva vlastní více než třísetčlenná členská základna tvořená hlavně z lidí z Mrákova a okolních vsí. Ve vedení družstva je jedenáctičlenné představenstvo v čele s předsedou a místopředsedou. A právě členové si nedávno zvolili ty, kteří budou stát v čele ZOD.

„Představenstvo u nás volíme jednou za pět let a voleb se musí zúčastnit osobně, nebo v zastoupení nadpoloviční většina členů. Tentokrát se sešlo 209 z 304 členů. Ve funkci předsedy představenstva byl potvrzen Josef Jírovec, já byl zvolen místopředsedou," říká ekonom družstva Jiří Schamberger, který ve funkci nahradil Jiřího Růžka.

Ten je nadále členem představenstva spolu s Václavem Kůstkou, Janem Randou, Karlem Stauberem, Rostislavem Šlajsem, Josefem Velkem, Pavlem Vozárem a ve vrcholném orgánu družstva najdeme i dvě ženy – Marcelu Skládalovou a Miloslavu Havlovou.

Jak pohlíží místopředseda ZOD Mrákov na rozhodnutí členské základny o novém představenstvu?

„Jejich volbu beru jako velmi pozitivní. Musím nejen z pohledu ekonoma konstatovat, že členové družstva si vybrali schopné představenstvo," konstatuje místopředseda Schamberger.

Na co se zemědělci zaměří v budoucnu

Ví Mrákovští, kam se v budoucnu hodlá jejich družstvo ubírat? Bude po vzoru jiných stavět například solární elektrárny?

„Na členské schůzi jsme si vytyčili cíle a na jejich základě se bude tvořit nová koncepce. Základ je klást důraz na kvalitu půdy, věnovat se jejímu obdělávání a využití půdního fondu. Doposud se nám to ne zcela dařilo," přiznává ekonom.

„Přestože máme v rostlinné výrobě jedny z nejvyšších výnosů v kraji i v celé republice, co se týče obdělávání půdy máme rezervy. Konkrétně se musíme zaměřit na využívání nových technologií na zpracování půdy. Existují technologie, které umožní zpracovávat půdu tak, aby se zabránilo její erozi," odpovídá místopředseda.

Ruské embargo už pocítili

Neustále se hovoří o tom, jak negativní dopad mají na zemědělské hospodaření výkupní ceny produktů. Pomáhá ZOD vylepšit hospodaření bioplynová stanice?

„Bioplynka nám v každém případě přináší přiměřený zisk a pomáhá nám zpracovat to, co bylo před jejím uvedením do provozu odpad," říká místopředseda.

Zaznamenali už negativní dopad ruského embarga?

„Musím bohužel říci, že zmiňované opatření Ruska postihne především živočišnou výrobu. Výkupní ceny masa už to postihlo a cena mléka začíná také klesat. Pokud to řeknu laicky, musím bohužel konstatovat, že dobře už bylo," míní jako ekonom družstva.

Problémy budou, ale družstvo se nepoloží

Zajímalo nás, zda negativní vlivy může eliminovat fakt, že ZOD má vlastní porážku, výrobnu uzenin a prodejnu, kde může nabízet i maso.

„Nemyslím si, že nás porážka a výrobna ekonomicky zachrání. Je to spíše věc image a naše dobré vědomí, že děláme něco pro zdraví spoluobčanů. Nedokážu odpovědět, jak dlouho bude trvat situace způsobená Ruskem. Pokud bude krize trvat dlouho, podnik našeho charakteru to nepoloží, ale způsobí mu to určitě velké problémy. Ty, kteří nejsou tak silní jako my, to může až ´položit´," uvedl na závěr místopředseda ZOD Mrákov.