Ovšem ne za aromatický zápach dráždící občany a zaměstnance okolních firem, o čemž Deník loni psal, ale za porušení zákona o obalech.

Protože firma od ledna 2017 do roku 2019 nezajistila recyklaci či jiné využití pro téměř 190 tun odpadů z obalů, zaplatí pokutu 95 tisíc korun. To jí uložili inspektoři z ČIŽP Plzeň.

„Tím, že firma nezabezpečila recyklaci nebo využití jí na trh uvedených přepravních obalů, respektive odpadů z těchto obalů, porušila zákonnou povinnost, jejímž účelem je snížit množství odpadů ukládaných na skládky. Využití odpadu z obalů je třeba vnímat především jako prostředek vedoucí k tomu, aby cenný zdroj surovin, obalové komodity, nebyl zbytečně odstraněn, ale aby bylo zajištěno jeho co nejefektivnější využití, tedy recyklace. Účelem zákona o obalech je ochrana životního prostředí,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň.

Jowo-Com s.r.o. se kromě toho provinila ještě tím, že nepodala na ministerstvo životního prostředí návrh na zápis do seznamu osob, které mají povinnost zpětného odběru či využití odpadů z obalů, a nenahlásila ani údaje z evidence o obalech a odpadech z obalů či o způsobu nakládání s nimi. Firma přitom ke své výrobě dováží komponenty z Německa, kam putuje i veškerá výroba.

S firmou JoWo řeší zmíněný problém ohledně ovzduší například sousední firma Apextextil, kdy její majitel Pavel Šmerda několikrát kvůli zápachu kontaktoval vedení JoWo.

„Tvrdili, že je vše zdravotně nezávadné, ale v takové koncentraci se mi tomu nechce věřit.“ Podnět ke kontrole firmy podal v říjnu roku 2018 i jednatel Vodovodů a kanalizací Kdyně Václav Opat. Vše tehdy postoupilo k ČIŽP, ale podle ní tato záležitost v pořádku. „Bylo nám řečeno, že nebudou s podezřelou osobou zahajovat přestupkové řízení,“ doplnil k problematice firmy JoWo-Com s.r.o. Václav Opat.