Jde o ocenění, které získávají jen ty nejpečlivější z restauračních zařízení. Mezi podmínkami pro jeho udělení patří pravidelná sanitace pivního vedení minimálně jednou za 14 dní, skvělé skladovací podmínky včetně chladícího boxu a tlačného plynu, hodnotí se i čistota skla a správné načepování.

Personál certifikovaných restaurací je proškolován přímo sládkem plzeňského pivovaru. Dvakrát do roka je pak každá provozovna pečlivě zkontrolována, zda dodržuje všechna stanovená kritéria.